รายชื่อผู้โชคดี

20 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

20 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

19 May 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

19 May 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

18 May 2024

Samsung Galaxy S24

18 May 2024

Samsung Galaxy S24

17 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

17 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

16 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

16 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

15 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

15 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

14 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

14 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

13 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

13 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

12 May 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

12 May 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

11 May 2024

Samsung Galaxy S24

11 May 2024

Samsung Galaxy S24

10 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

10 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

09 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

09 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

08 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

08 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

07 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

07 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

06 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

06 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

05 May 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

05 May 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

04 May 2024

Samsung Galaxy S24

04 May 2024

Samsung Galaxy S24

03 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

03 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

02 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

02 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

01 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

01 May 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

30 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

30 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

29 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

29 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

28 Apr 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

28 Apr 2024

Samsung Galaxy S24 Ultra

27 Apr 2024

Samsung Galaxy S24

27 Apr 2024

Samsung Galaxy S24

26 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

26 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

25 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

25 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

24 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

24 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

23 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม

23 Apr 2024

ทองแท่ง 1 กรัม


Free Gifts ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2567

ทองแท่ง 1 กรัม มูลค่า 2,712 บาท จำนวน 1 รางวัล (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากทรู เพื่อแจ้งรายละเอียด และยืนยันการรับรางวัล ภายใน 5 วันนับจากวันประกาศผล


คุณ เจ้าของหมายเลข 0999181XXX

 

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล

 

ทาง Google และ Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมนี้