รายชื่อผู้โชคดี

07 Aug 2020

McDonald’s E-Coupon 400 บาท

07 Aug 2020

McDonald’s E-Coupon 400 บาท

06 Aug 2020

Fujifilm instax mini 11 2,290 บาท

06 Aug 2020

Fujifilm instax mini 11 2,290 บาท

05 Aug 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

05 Aug 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

04 Aug 2020

TCL Digital TV 43 นิ้ว 6,190 บาท

04 Aug 2020

TCL Digital TV 43 นิ้ว 6,190 บาท

03 Aug 2020

Big C Voucher 500 บาท

03 Aug 2020

Big C Voucher 500 บาท

02 Aug 2020

BALMUDA เครื่องปิ้งขนมปัง 14,990 บาท

02 Aug 2020

BALMUDA เครื่องปิ้งขนมปัง 14,990 บาท

01 Aug 2020

Tesco Lotus Voucher 600 บาท

01 Aug 2020

Tesco Lotus Voucher 600 บาท

31 Jul 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

31 Jul 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

30 Jul 2020

Big C Voucher 500 บาท

30 Jul 2020

Big C Voucher 500 บาท

29 Jul 2020

ลำโพงบลูทูธ JBL Clip 2 2,490 บาท

29 Jul 2020

ลำโพงบลูทูธ JBL Clip 2 2,490 บาท

28 Jul 2020

McDonald’s E-Coupon 400 บาท

28 Jul 2020

McDonald’s E-Coupon 400 บาท

27 Jul 2020

Huawei Band 4 999 บาท

27 Jul 2020

Huawei Band 4 999 บาท

26 Jul 2020

Asus Vivobook S14-EB047TS 28,900 บาท

26 Jul 2020

Asus Vivobook S14-EB047TS 28,900 บาท

25 Jul 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

25 Jul 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

24 Jul 2020

Tesco Lotus Voucher 500 บาท

24 Jul 2020

Tesco Lotus Voucher 500 บาท

23 Jul 2020

ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 5 4,390 บาท

23 Jul 2020

ลำโพงบลูทูธ JBL Flip 5 4,390 บาท

22 Jul 2020

Zen Voucher 500 บาท

22 Jul 2020

Zen Voucher 500 บาท

21 Jul 2020

หูฟังบูลทูธ Mi True Wireless Earbuds Basic 699 บาท

21 Jul 2020

หูฟังบูลทูธ Mi True Wireless Earbuds Basic 699 บาท

20 Jul 2020

Big C Voucher 500 บาท

20 Jul 2020

Big C Voucher 500 บาท

19 Jul 2020

Samsung Galaxy Note 10 Lite 17,990 บาท

19 Jul 2020

Samsung Galaxy Note 10 Lite 17,990 บาท

18 Jul 2020

Bar B Q Plaza Voucher 500 บาท

18 Jul 2020

Bar B Q Plaza Voucher 500 บาท

17 Jul 2020

หูฟัง Marshall Mode EQ 3,490 บาท

17 Jul 2020

หูฟัง Marshall Mode EQ 3,490 บาท

16 Jul 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

16 Jul 2020

คูปองเงินสดน้ำมันพีที 500 บาท

15 Jul 2020

KFC Gifts Voucher 300 บาท

15 Jul 2020

KFC Gifts Voucher 300 บาท

14 Jul 2020

ลำโพงบลูทูธ JBL Clip2 2,490 บาท

14 Jul 2020

ลำโพงบลูทูธ JBL Clip2 2,490 บาท

13 Jul 2020

Tesco Lotus Voucher 600 บาท

13 Jul 2020

Tesco Lotus Voucher 600 บาท

12 Jul 2020

กล้อง GOPRO Hero 8 Black 14,500 บาท

12 Jul 2020

กล้อง GOPRO Hero 8 Black 14,500 บาท

11 Jul 2020

Starbucks Card 300 บาท

11 Jul 2020

Starbucks Card 300 บาท


Free Gifts ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2563

McDonald’s E-Coupon 400 บาท จำนวน 50 รางวัล ผู้โชคดีสามารถรักษาสิทธิ์ โดยเข้าไปยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirmคุณ เมธปิยา เคนบุบผา
คุณ สุนันทา ปะมาคะเต
คุณ สุภณัฐ บุญโชคอนันต์
คุณเจ้าของหมายเลข 0648091XXX
คุณ สำราญ การะเกษ
คุณ ขนิษฐา มูลบุญ
คุณ พรศรัณย์ อาภาประเทือง
คุณ วุฒิพงษ์ อุระงาม
คุณ ศิริพร ยี่ศรีสุข
คุณ ปริญญา เลิศวิวัฒน์
คุณเจ้าของหมายเลข 0645581XXX
คุณ อานนท์ ไวแสน
คุณ ณัชชา ไพรวรรณ์
คุณ สมลิขิต บุญสนอง
คุณ อุมาพร แสงอรุณ
คุณ เฟื่องลัดดา จินดารัศมี
คุณ พันธนันท์ อักษรไพศาล
คุณ ณัฏฐณิชา ระเบียบ
คุณ ธัญยรัตน์ ลัคนาศิโรรัตน์
คุณ วสันต์ วงษ์สุวรรณ
คุณ ณัฐพล สุวิภาต
คุณ เบญจมาภรณ์ บัวขำ
คุณ ปัทมา สายบุตร
คุณ ศิวพงษ์ วงศ์วัฒนดิลก
คุณ ปุณญพัฒน์ สิริรุจีกุล
คุณ ธวัชชัย ลีสินสวัสดิ์
คุณ สัณหวัช โพคะรัตน์ศิริ
คุณ สุภัทรพร ลาฟอง
คุณ วัชระ เครืออินทร์
คุณ ปัญพัฒน์ ตระการสกุลวงศ์
คุณ นัยนา ปลอดกระโทก
คุณ อรปรียา จิรานุกรม
คุณ ปกรณ์ นันทวัฒน์ศิริ
คุณ พิเศษ มีไทย
คุณ ศักดิ์สุธี ดอกไม้ทอง
คุณ พิชชานุช หน่อท้าว
คุณ สุภาพร มหาธนานุสรณ์
คุณ ธีรพร ชาติวังศากุล
คุณ จตุรัตน์ ปานทับทิม
คุณ สุรชัย ทองเจริญ
คุณ จำรูญ อ่อนสุขใส
คุณ สมพงษ์ แก้วมณีชาติ
คุณ กาญจนา จิยะวรนันท์
คุณ ฐิติโรจน์ ปิติพล
คุณ ธีรภัทร์ คิดตะเสน
คุณ เตียงคำ โชติสวัสดิ์
คุณ สมเกียรติ สวัสดิ์ศรี
คุณ ปรีดา ยะแก้ว
คุณ ลัดดา เธียรธาดากูล
คุณ พิชานนท์ วัชรบัณฑูร


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล