รายชื่อผู้โชคดี

03 Oct 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

03 Oct 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

02 Oct 2022

Samsung Galaxy Z Flip 4 35,900 บาท

02 Oct 2022

Samsung Galaxy Z Flip 4 35,900 บาท

01 Oct 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

01 Oct 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

30 Sep 2022

Samsung Galaxy M53 5G 12,499 บาท

30 Sep 2022

Samsung Galaxy M53 5G 12,499 บาท

29 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

29 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

28 Sep 2022

Samsung Galaxy M23 5G 8,999 บาท

28 Sep 2022

Samsung Galaxy M23 5G 8,999 บาท

27 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

27 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

26 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

26 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

25 Sep 2022

Samsung Galaxy Z Flip4 35,900 บาท

25 Sep 2022

Samsung Galaxy Z Flip4 35,900 บาท

24 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

24 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

23 Sep 2022

Samsung Galaxy A73 5G 17,999 บาท

23 Sep 2022

Samsung Galaxy A73 5G 17,999 บาท

22 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

22 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

21 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

21 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

20 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

20 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

19 Sep 2022

Samsung Galaxy M23 5G 8,999 บาท

19 Sep 2022

Samsung Galaxy M23 5G 8,999 บาท

18 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 Ultra (5G) 47,900 บาท

18 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 Ultra (5G) 47,900 บาท

17 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

17 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

16 Sep 2022

Samsung Galaxy A33 5G 11,999 บาท

16 Sep 2022

Samsung Galaxy A33 5G 11,999 บาท

15 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

15 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

14 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

14 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

13 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

13 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

12 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

12 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

11 Sep 2022

Samsung Galaxy Z Fold 4 59,900 บาท

11 Sep 2022

Samsung Galaxy Z Fold 4 59,900 บาท

10 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

10 Sep 2022

Samsung Galaxy S22 29,900 บาท

09 Sep 2022

Samsung Galaxy M53 5G 12,499 บาท

09 Sep 2022

Samsung Galaxy M53 5G 12,499 บาท

08 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

08 Sep 2022

Samsung Galaxy A23 7,999 บาท

07 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

07 Sep 2022

Samsung Galaxy A13 6,499 บาท

06 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

06 Sep 2022

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท

05 Sep 2022

Samsung Galaxy M23 5G 8,999 บาท

05 Sep 2022

Samsung Galaxy M23 5G 8,999 บาท

04 Sep 2022

Samsung Galaxy Z Flip4 35,900 บาท

04 Sep 2022

Samsung Galaxy Z Flip4 35,900 บาท


Free Gifts ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2565

Samsung Galaxy M32 7,999 บาท จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดีสามารถรักษาสิทธิ์ โดยเข้าไปยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน ได้ที่ https://bit.ly/TYConfirmคุณ วารินทร์ พัดจันทร์หอม


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล

 

ทาง Google และ Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมนี้