ทรูมูฟเอช ใช้ทรูพอยท์แลกแพ็กเกจเสริม

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 15 คะแนน แลกโซเชียลไม่อั้น 1 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 49 คะแนน แลก Line 30 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 19 คะแนน แลก Line 7 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน แลก Line 1 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 2 คะแนน แลก Line Chat 1 ชั่วโมง (เติมเงินและรายเดือน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 49 คะแนน แลกแพ็กเกจเสริม Facebook 30 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน แลกแพ็กเกจเสริม Facebook 1 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 2 คะแนน แลกแพ็กเกจเสริม Facebook 1 ชั่วโมง (เติมเงินและรายเดือน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 19 คะแนน แลกแพ็กเกจเสริม Facebook 7 วัน (แบบเติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน (ปกติ 19 คะแนน) แลกแพ็กเกจเสริม Facebook 7 วัน (TrueBlack เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 15 คะแนน แลกโซเชียลไม่อั้น 1 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 49 คะแนน แลก Line 30 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 19 คะแนน แลก Line 7 วัน (เติมเงิน)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์