คลินิกทันตกรรม ทีล เดนทัล

สิทธิประโยชน์

ลดทันตกรรม 5% ขูดหินปูน , อุดฟัน , ถอนฟัน ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลดทันตกรรม 10% ขูดหินปูน , อุดฟัน , ถอนฟัน ใช้ 50 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลด 20% รีเทนเนอร์แบบลวดและแบบใส (Clear retainer) ปกติคู่ละ 5,000 บาท ใช้ 100 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลดทันตกรรม 5% ขูดหินปูน , อุดฟัน , ถอนฟัน ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลดทันตกรรม 10% ขูดหินปูน , อุดฟัน , ถอนฟัน ใช้ 50 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลด 20% รีเทนเนอร์แบบลวดและแบบใส (Clear retainer) ปกติคู่ละ 5,000 บาท ใช้ 100 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน