สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 9 คะแนน แลกซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว ในราคา 45 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 29 คะแนน แลกซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว ในราคา 45 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 30% เครื่องดื่มประเภทร้อน เย็น หรือปั่น

  ลูกค้าทรูแบล็ค
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ลด 20% เครื่องดื่มประเภทร้อน เย็น หรือปั่น

  ลูกค้าทรูเรด
  รายละเอียด