เมฆา บาย ฌาณวิลล่า สุขุมวิท

สิทธิประโยชน์

ฟรีห้องพัก 1 คืน เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 3900 บาท ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ฟรี Red Wine 1 ขวด เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 9500 บาท ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ฟรี Sparkling Wine 1 ขวด เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 6500 บาท ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ฟรีห้องพัก 1 คืน เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 3900 บาท ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ฟรี Red Wine 1 ขวด เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 9500 บาท ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ฟรี Sparkling Wine 1 ขวด เมื่อใช้บริการ Rooftop Dinner มูลค่า 6500 บาท ใช้ 0 ทรูพอยท์

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน