สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับทรูยู แคริ่ง แอลกอฮอล์ แฮนต์ เจล 50 ml. จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 189 ทรูพอยท์ แลกรับทรูยู แคริ่ง แอลกอฮอล์ แฮนต์ เจล 250 ml. จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าม้วนพับ สีแดง จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าม้วนพับ สีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับที่วางโทรศัพท์สีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับที่วางโทรศัพท์สีแดง จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าผ้าแคนวาสสีแดง สายสีดำ จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ บวกเงิน 190บาท แลกรับกระเป๋าผ้า TrueSphere Brown Bag จำนวน 1 ใบ ที่ TrueSphere และ True Branding Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าเล็กลายโปเกมอน จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับ สมุดลายคาพิบาระซัง จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกรับรองเท้าแตะลายโปเกมอน จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าเล็กลายคาพิบาระซัง จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ Melamine mug Pokemon จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ Ceramic Mug KAPIBARASAN จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าผ้า แคนวาส คาพิบาระซัง จำนวน 1 ชิ้น ที่ TrueShop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับผ้าขนหนู Pokemon จำนวน 1 ชิ้น ที่ TrueShop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ กระเป๋าผ้าแคนวาส Pokemon จำนวน 1 ใบ ที่ TrueShop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 459 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก(สีเทา-แดง) จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 459 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก(สีดำ-แดง) จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (XL) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (L) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (M) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (S) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (XL) จำนวน 1ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (L) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (M) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (S) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีเทา (XL) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีเทา (L) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีเทา (M) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืด แขนสั้น สีเทา (S) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีขาว (XL) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีขาว (L) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีขาว (M) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืด แขนสั้น สีขาว (S) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  สิทธิพิเศษที่ 35: ลูกค้าทรูใช้ 459 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อโปโลสีขาว(M)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าสะพายสีเทา สายสีแดง ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับ กระเป๋าผ้าลายจุด(สีขาว) จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับ กระเป๋าผ้าลายจุด(สีแดง) จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ แก้ววินเทจ จำนวน 1 ชิ้น ที่ TrueSphere และ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อกันฝนลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับกล่องข้าวลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับแก้วลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 499 ทรูพอยท์ แลกรับถังขยะลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 499 คะแนนแลกรับกระติกน้ำลาย Gaspard and Lisaจำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาร่วมรายการเท่านั้น

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 799 คะแนน แลกรับผ้ากันเปื้อนลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1,399 คะแนน แลกรับปลอกหมอนลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 599 คะแนน แลกรับกระเป๋าหูลูดสีขาวจุดแดงลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 599 คะแนน แลกรับกระเป๋าหูรูดสีแดงจุดขาวลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับที่รองแก้วสีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับที่รองแก้วสีแดง จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 50 ทรูพอยท์ แลกรับที่วางโทรศัพท์สีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับ ทรูยู ซองใส่ Mask สีแดง จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับ ทรูยู ถุงใส่แก้วน้ำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับ ทรูยู ซองใส่ Mask สีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  True Shop : ลูกค้าทรู ใช้ 10 ทรูพอยท์ แลกรับถุงกระดาษรีไซเคิล ไซส์ L จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop ทุกสาขา

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  TrueSphere : ลูกค้าทรู ใช้ 10 ทรูพอยท์ แลกรับถุงกระดาษรีไซเคิล ไซส์ L จำนวน 1 ใบ ที่ TrueSphere ทุกสาขา

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์