สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับทรูยู แคริ่ง แอลกอฮอล์ แฮนต์ เจล 50 ml. จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 189 ทรูพอยท์ แลกรับทรูยู แคริ่ง แอลกอฮอล์ แฮนต์ เจล 250 ml. จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าม้วนพับ สีแดง จำนวน 1 ชิ้น

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าม้วนพับ สีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับที่วางโทรศัพท์สีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับที่วางโทรศัพท์สีแดง จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าผ้าแคนวาสสีแดง สายสีดำ จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ บวกเงิน 190บาท แลกรับกระเป๋าผ้า TrueSphere Brown Bag จำนวน 1 ใบ ที่ TrueSphere และ True Branding Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าเล็กลายโปเกมอน จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับ สมุดลายคาพิบาระซัง จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 259 ทรูพอยท์ แลกรับรองเท้าแตะลายโปเกมอน จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าเล็กลายคาพิบาระซัง จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ Melamine mug Pokemon จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ Ceramic Mug KAPIBARASAN จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าผ้า แคนวาส คาพิบาระซัง จำนวน 1 ชิ้น ที่ TrueShop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับผ้าขนหนู Pokemon จำนวน 1 ชิ้น ที่ TrueShop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ กระเป๋าผ้าแคนวาส Pokemon จำนวน 1 ใบ ที่ TrueShop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 459 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก(สีเทา-แดง) จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 459 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก(สีดำ-แดง) จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (XL) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (L) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (M) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีเทา (S) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (XL) จำนวน 1ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (L) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (M) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 359 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนยาว สีขาว (S) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีเทา (XL) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีเทา (L) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีเทา (M) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืด แขนสั้น สีเทา (S) จำนวน 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีขาว (XL) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีขาว (L) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืดแขนสั้น สีขาว (M) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อยืด แขนสั้น สีขาว (S) 1 ตัว ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับกระเป๋าสะพายสีเทา สายสีแดง ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับ กระเป๋าผ้าลายจุด(สีขาว) จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับ กระเป๋าผ้าลายจุด(สีแดง) จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับ แก้ววินเทจ จำนวน 1 ชิ้น ที่ TrueSphere และ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับเสื้อกันฝนลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 359 ทรูพอยท์ แลกรับกล่องข้าวลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 299 ทรูพอยท์ แลกรับแก้วลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 499 ทรูพอยท์ แลกรับถังขยะลายพูชิ ราสคาล จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 499 คะแนนแลกรับกระติกน้ำลาย Gaspard and Lisaจำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาร่วมรายการเท่านั้น

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 799 คะแนน แลกรับผ้ากันเปื้อนลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 1,399 คะแนน แลกรับปลอกหมอนลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 599 คะแนน แลกรับกระเป๋าหูลูดสีขาวจุดแดงลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 599 คะแนน แลกรับกระเป๋าหูรูดสีแดงจุดขาวลาย Gaspard and Lisa จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop สาขาที่ร่วมรายการน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับที่รองแก้วสีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับที่รองแก้วสีแดง จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับ ทรูยู ซองใส่ Mask สีแดง จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับ ทรูยู ถุงใส่แก้วน้ำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกรับ ทรูยู ซองใส่ Mask สีดำ จำนวน 1 ชิ้น ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  True Shop : ลูกค้าทรู ใช้ 10 ทรูพอยท์ แลกรับถุงกระดาษรีไซเคิล ไซส์ L จำนวน 1 ใบ ที่ True Shop ทุกสาขา

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  TrueSphere : ลูกค้าทรู ใช้ 10 ทรูพอยท์ แลกรับถุงกระดาษรีไซเคิล ไซส์ L จำนวน 1 ใบ ที่ TrueSphere ทุกสาขา

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 459 คะแนน แลกรับเสื้อโปโลสีขาว(M)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 459 คะแนน แลกรับเสื้อโปโลสีขาว(L)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 459 คะแนน แลกรับเสื้อโปโลสีขาว(XL)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 159 คะแนน แลกรับหน้ากากอนามัย สีดำ จำนวน 1 ชิ้น

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกแก้วกาแฟ EPL จำนวน 1 ใบ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1,299 คะแนน แลกรับร่มกอล์ฟ (สีขาว) ที่ True Shop & TrueSphere สาขาที่ร่วมรายการ

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 159 คะแนน แลกรับหมวก ลายจุดสีแดง

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ Money Clip จำนวน 1 ชิ้นที่ True Shop & TrueSphere

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์