• รายละเอียดสิทธิพิเศษ
  - 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน
  - กดรับสิทธิ 1 ครั้งใน 1 เดือน
  - การรับสิทธิ รับผ่าน TrueID ที่ Login ด้วยเบอร์มือถือทรูมูฟเอช เท่านั้น
  - เริ่มรับสิทธิ์อัปสปีดTOL ได้ตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 บาทขึ้นไป
  - การเพิ่มความเร็วสปีดเน็ตบ้านไฟเบอร์ที่ความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งาน
  - กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมเพิ่มสปีดแล้วจะได้รับทรูพอยท์ 30 คะแนนแทน

  - มีการใช้งานเบอร์มือถือทรูมูฟเอช อย่างน้อย 1 เบอร์ และสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน
  - สถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status)
  - กรณีลูกค้าใช้บริการใน Package ตระกูลสุข ได้แก่ Sook2 และ Sook3 จะต้องดำเนินการปลี่ยน Profile เป็น True Super Fiber ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิได้
  - ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่แจ้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์อัปสปีดทรูออนไลน์ หรือรับทรูพอยท์

  การรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ทรูออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือ ทรูวิชั่นส์  โดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ") 

  1) ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน

  1. ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษจากการใช้บริการทรูออนไลน์ ดังนี้ 

  (1) บริการทรูออนไลน์: รับสิทธิ์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 1000/1000 Mbps เฉพาะพื้นที่ โครงข่ายFTTH ที่พร้อมให้บริการเท่านั้น (โดยแต่ละระดับความเร็วเป็นไปตามระดับของทรูการ์ดของลูกค้า) เป็นระยะเวลานาน 30 วันจากวันที่กดรับสิทธิ์ โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้สูงสุด 12 ครั้งต่อปี โดยรายละเอียดของแต่ละประเภททรูการ์ดแบ่งเป็น 

  ลูกค้าทรูแบล็ค รับสิทธิ์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 1000/1000 Mbps (หากลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมอย่างอื่นจะได้รับสิทธิ์ทรูพอยท์ 30 ทรูพอยท์ ทดแทน) 

  ลูกค้าทรูเรด รับสิทธิ์เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps (หากลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมอย่างอื่น จะได้รับสิทธิ์ทรูพอยท์ 30 ทรูพอยท์ ทดแทน)

  ลูกค้าทรูบลู ทรูกรีน และทรูไวท์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ 

        

  1. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้นเมื่อมีการใช้งานเบอร์มือถือทรูมูฟ เอช อย่างน้อย 1 เบอร์ และสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน และสามารถรับสิทธิ์ผ่าน TrueID ที่ Login เข้าระบบด้วยเบอร์มือถือทรูมูฟเอช เท่านั้น
  2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษข้างต้น เมื่อมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน
  3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้น เริ่มรับสิทธิ์อัปสปีดTOL ได้ตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 ขึ้นไป *มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
  4. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นได้ 
  5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการให้สิทธิพิเศษอันเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิ์แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  6. ความเร็วสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่ได้รับตามใบรับสิทธิพิเศษฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ Router ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม 
  7. สิทธิพิเศษเพิ่มความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่ความเร็วสูงสุด 500/500 และ 1000/1000 Mbps ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งาน และใช้งานแพ็กเกจตั้งแต่ราคา 599 ขึ้นไป และกรณีลูกค้าใช้บริการใน Package ตระกูลสุข ได้แก่ Sook2 และ Sook3 จะต้องดำเนินการปลี่ยน Profile เป็น True Super Fiber ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิ์ได้
  8. ความเร็วสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่ได้รับตามใบรับสิทธิพิเศษฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ Router รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม 
  9. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ ซ้ำ หรือซ้อนกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 
  10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูออนไลน์ เป็นไปตามที่กำหนดในคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู และ/หรือ ที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการกำหนด 
  11. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นโดยตลอดแล้วก่อนกดตอบรับรับสิทธิพิเศษตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด