สิทธิพิเศษประกันและการลงทุนหลากหลายเพื่อลูกค้าทรู

มั่นคง มั่นใจ กับหลากหลายสิทธิพิเศษประกันและการลงทุน

บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

ดำเนินการประกอบกิจการในส่วนของนายหน้านิติบุคคลประกันชีวิตและนายหน้านิติบุคคลประกันวินาศภัย ภายในกลุ่มของ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการประกอบธุรกิจค้าปลีก รวมถึงประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ผ่านทางนายหน้า/ตัวแทน นิติบุคคลอื่นๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน บริษัทฯ จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

MSIG

บริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบริษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ เรามีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

บิ๊กซี อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

ดำเนินการประกอบกิจการในส่วนของนายหน้านิติบุคคลประกันชีวิตและนายหน้านิติบุคคลประกันวินาศภัย ภายในกลุ่มของ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการประกอบธุรกิจค้าปลีก รวมถึงประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย ผ่านทางนายหน้า/ตัวแทน นิติบุคคลอื่นๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน บริษัทฯ จึงมีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

MSIG

บริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบริษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ เรามีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า