Food Court Happy Week End

รวมศูนย์อาหารที่ร่วมแคมเปญ

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก


ลูกค้าทรูมูฟ เอช ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ คูณตามจำนวนเดือน

*ลูกค้าสามารถสะสมทรูพอยท์ได้เพิ่มสูงสุด 300 ทรูพอยท์ต่อเดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

เงื่อนไขการรับทรูพอยท์

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”)
 2. กรณีชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ภายในแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือแอปพลิเคชันทรูมันนี วอลเล็ท (“การชำระเงิน”) จะได้รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ จากการซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่สมัคร True Smart Merchant กับบริษัท และมีสัญลักษณ์ “Point & Pay” เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่ลงทะเบียนโดยถูกต้องในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 4. ระยะเวลาให้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 5. การชำระเงิน ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Point & Pay ที่ผ่านการอนุมัติร้านค้าตามเงื่อนไข ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ และจะคูณด้วยตัวเลขของเดือน เช่น
     - เดือนพฤษภาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 5 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 5 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
     - เดือนธันวาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 12 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 12 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
 6. ทรูพอยท์ของแคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” สามารถสะสมได้สูงสุด 300 ทรูพอยท์/ เดือน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
 7. แคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” จะไม่ใช้กับการชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ที่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) การซื้อหรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท การโอนเงิน, การชำระบิล, การบริจาคและการเติมเงินทุกประเภท ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการชำระเงินกับร้านค้าตามแคมเปญนี้
 8. การคำนวณทรูพอยท์ระบบจะคำนวณจากทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท โดยหากผลการคำนวณมีเศษเป็นทศนิยม ระบบจะปัดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
 9. บัญชีทรูมันนีที่ใช้ชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนนของทรูพอยท์จะถูกสะสมให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับเลขหมาย ทรูมูฟ เอช นั้นๆ
 10. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่ผูกกับบัญชีทรูมันนี่ ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 12. ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 2 ชั่วโมง นับจากที่มีการชำระเงินซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้
 13. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรู มันนี วอลเล็ท และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 14. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ของบริษัทได้

 

รวมศูนย์อาหารที่ร่วมแคมเปญ

รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก


ลูกค้าทรูมูฟ เอช ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ คูณตามจำนวนเดือน

*ลูกค้าสามารถสะสมทรูพอยท์ได้เพิ่มสูงสุด 300 ทรูพอยท์ต่อเดือน ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

เงื่อนไขการรับทรูพอยท์

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”)
 2. กรณีชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ภายในแอปพลิเคชันทรูไอดี หรือแอปพลิเคชันทรูมันนี วอลเล็ท (“การชำระเงิน”) จะได้รับคะแนนสะสมทรูพอยท์ จากการซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่สมัคร True Smart Merchant กับบริษัท และมีสัญลักษณ์ “Point & Pay” เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ที่ลงทะเบียนโดยถูกต้องในนามบุคคลธรรมดา เท่านั้น
 4. ระยะเวลาให้สิทธิพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 5. การชำระเงิน ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Point & Pay ที่ผ่านการอนุมัติร้านค้าตามเงื่อนไข ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ และจะคูณด้วยตัวเลขของเดือน เช่น
     - เดือนพฤษภาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 5 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 5 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
     - เดือนธันวาคม ตัวเลขของเดือนที่นำมาคูณ คือ 12 ลูกค้าได้รับทรูพอยท์ คูณ 12 เมื่อชำระเงินด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท
 6. ทรูพอยท์ของแคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” สามารถสะสมได้สูงสุด 300 ทรูพอยท์/ เดือน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
 7. แคมเปญ “TruePoint Happy Weekend” จะไม่ใช้กับการชำระเงินผ่านทรูมันนี วอลเล็ท ที่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) การซื้อหรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภท การโอนเงิน, การชำระบิล, การบริจาคและการเติมเงินทุกประเภท ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการชำระเงินกับร้านค้าตามแคมเปญนี้
 8. การคำนวณทรูพอยท์ระบบจะคำนวณจากทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท โดยหากผลการคำนวณมีเศษเป็นทศนิยม ระบบจะปัดเศษทศนิยมลงในทุกกรณี
 9. บัญชีทรูมันนีที่ใช้ชำระเงิน จะต้องสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และคะแนนของทรูพอยท์จะถูกสะสมให้กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ตที่จดทะเบียนกับเลขหมาย ทรูมูฟ เอช นั้นๆ
 10. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่ผูกกับบัญชีทรูมันนี่ ต้องไม่ถูกยกเลิกบริการ ณ วันที่ได้รับคะแนนทรูพอยท์
 11. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 12. ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ภายใน 2 ชั่วโมง นับจากที่มีการชำระเงินซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้
 13. กรณีที่ บริษัทฯ ตรวจพบว่า ท่านมีพฤติกรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใด หรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ เช่น คะแนนสะสมทรูพอยท์ หรือของรางวัลต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการดำเนินการยกเลิกรายการซื้อ-ขาย สินค้า/บริการ ภายในวันที่ได้มีการแลกรับคะแนนสะสมทรูพอยท์ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรู มันนี วอลเล็ท และเรียกคืน คะแนนสะสมทรูพอยท์ รวมถึงของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 14. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิพิเศษในแคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ของบริษัทได้

 

เรื่องน่าอ่านระหว่างรอ

10 เมนูอาหารเช้า กินแล้วลดพุง !!!

ในชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทางไปทำงานตอนเช้า หลายคนคงเข้าใจว่ามันช่างเร่งรีบต้องจัดการทุกสิ่งอย่างให้เร็วที่สุด 'อาหารเช้า' จึงต้องเป็นอะไรที่หาง่าย กินง่าย อยู่ท้อง เมนูยอดฮิตอย่าง หมูปิ้ง ไก่ทอด ปาท่องโก๋ จึงเป็นขวัญใจของทั้งคนทำงานรวมถึงน้องๆ วัยเรียนด้วย แต่! หลายคนคงลืมไปว่า ทั้งแป้งและไขมันทั้งหลายจากมื้อเช้าที่เรากินเข้าไปทุกวันนี่แหละ คือตัวการของ ‘ความอ้วน’ และถ้าไม่เปลี่ยนก็จะได้ ‘พุง’ ตามมาติดๆ

วันนี้เราจึงขอชวนชาวทรูยูมา ‘เปลี่ยนมื้อเช้า’ ให้เฮลทตี้มากขึ้น แต่รับรองว่ายังหาง่ายแถมอิ่มท้องเหมือนเดิม

เปลี่ยนจาก หมูปิ้ง เป็น ไข่ต้ม

 

เปลี่ยนจาก ไก่ทอด เป็น ไก่ย่าง

 

เปลี่ยนจาก ข้าวเหนียว เป็น กล้วยหอม

 

เปลี่ยนจาก ปาท่องโก๋  เป็น มันนึ่ง

 

 

เปลี่ยนจาก ข้าวขาว เป็น ข้าวกล้อง

 

เปลี่ยนจาก ขนมปังขาว เป็น ขนมปังโฮลวีท

 

เปลี่ยนจาก ไข่เจียว เป็น ไข่ตุ๋น

 

เปลี่ยนจาก ชาเขียวรสธรรมชาติ เป็น ชาเขียวไม่ใส่น้ำตาล

 

เปลี่ยนจาก กาแฟเย็นใส่นมข้น  เป็น กาแฟเย็นใส่นมถั่วเหลือง/ นมอัลมอนด์

 

เปลี่ยนจาก นมเปรี้ยว เป็น นมไขมัน 0%

 

แต่หากใครบอกว่า “โอ้ย…กินแบบนี้เบาไป” เราก็ยังมีเมนูแนะนำสำหรับคนจัดหนักอีกหลายเมนู อ่ะ ลองไปดูกัน

ถ้าเป็นร้านข้าวราดแกง สั่งแม่ค้าอย่าตักข้าวเกิน 2-3 ทัพพี แล้วเลือกกับข้าวประเภทผักที่ปรุงโดยใช้น้ำมันน้อย หลีกเลี่ยงเมนูที่มีน้ำราดประเภท ข้นๆ หวานๆ เหนียวๆ หรือสั่งรายการนั้นโดย “ไม่เอาน้ำราด” และเน้น “ขอผักเพิ่มด้วยจ้า”

 

เน้นเลือกอาหารที่ปรุงด้วยวิธี นึ่ง ยำ ลวก ต้ม ตุ๋น แทนเมนูทอด เมนูแกงกะทิ หรือเมนูที่ใช้น้ำมันมากๆ

 

ถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยว ก็ให้ใช้สูตร 2:1:1 คือเส้นประมาณ 1 ทัพพี ลูกชิ้นไม่เกิน 5-6 ลูก หรือถ้าเป็นหมูสับก็ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ พูดง่ายๆ ว่าเส้นน้อยๆ เน้นผักเยอะๆ สำคัญตรงที่อย่าลืมบอกคนขายงดใส่น้ำมันกระเทียมเจียวด้วย แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาล น้ำปลาเพิ่มจากพวงเครื่องปรุงนะ

 

เมนูอย่าง ขาหมู ข้าวมันไก่ ก็กินได้นะ แต่ปรับนิดลดหน่อย ข้าวขาหมูก็ลดข้าวลง เลือกเอาเนื้อล้วนไม่ติดมัน ไม่เอาหนัง ราดน้ำน้อยๆ คะน้าเยอะๆ ถ้าข้าวมันไก่ก็ไม่เอาหนัง ดีกว่านั้นคือเปลี่ยนข้าวมันเป็นข้าวสวยธรรมดาหรือข้าวกล้อง ขอแตงกวามากหน่อย

 

ใครชอบไข่ดาว จะร้องว้าว ถ้าลองเปลี่ยนรสนิยมเป็นไข่ต้มหรือไข่ตุ๋น

 

ใครชินกับเครื่องดื่มหวานๆ ต้องค่อยๆ ปรับพฤติกรรม เริ่มจาก “ขอหวานน้อย” “ขอใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำตาลน้อยๆ” รวมทั้งอาจจะเปลี่ยนครีมเทียมเป็นนมพร่องมันเนย นมขาดมันเนย นมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม และต้องค่อยๆ ลดความถี่ต่อสัปดาห์ลง เช่น จากวันละ 1-2 แก้ว ปรับเป็นสัปดาห์ละ 1-2 แก้ว ซึ่งถ้าเป็นไปได้ สุดท้ายควรต้องดื่มแต่น้ำเปล่าให้ได้วันละ 6-8 แก้ว จะดีที่สุด ขอบคุณข้อมูลจาก สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

5 เมนูอาหารทานดับร้อน

ช่วงหน้าร้อนเรียกได้ว่าเป็นฤดูที่ต้องระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ จะกินอะไรก็ต้องคำนึงถึงความสะอาดให้มาก ไม่อย่างนั้นมีสิทธิ์จะต้องนอนโรงพยาบาลเพราะแบคทีเรียในอาหารทำพิษแน่ๆ แต่ที่ต้องคำนึกอีกอย่างก็ต้องเรื่องของความชุ่มฉ่ำที่จะสามารถช่วยลดระดับความร้อนในร่างกายเราได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว จะมีเมนูไหนที่เติมความสดชื่นให้เราได้บ้าง มาดูกันเลย

1. ข้าวแช่

ในสมัยที่ยังไม่มีตู้เย็น ไม่มีน้ำแข็งนั้น คนโบราณก็มีวิธีดับร้อนด้วยอาหารโดยการประยุกต์ให้มีอาหารมีรสอ่อน และสดชื่นเหมาะกับสภาพอากาศ อย่างเช่น ‘ข้าวแช่’ ซึ่งแต่เดิมเป็นอาหารของทางมอญที่นิยมกันในรั้วในวังเนื่องจากเป็นอาหารที่ทำยาก ต้องเตรียมส่วนผสมหลายอย่างและค่อนข้างพิถีพิถัน แต่ต่อมาก็ได้มีการถ่ายทอดให้ชาวบ้านได้รู้จักมากยิ่งขึ้น มีการใช้น้ำฝนที่รองไว้มาทำข้าวแช่ หรือเติมพิมเสนเข้าไปเพื่อเพิ่มความเย็น กลิ่นของข้าวเม็ดสวยอบควันเทียนกลิ่นดอกไม้ที่หอมฟุ้ง มาพร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ทั้งลูกกะปิทอด พริกหยวกยัดไส้ หรือปลาหวาน ข้าวแช่จึงกลายเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารหน้าร้อนที่พลาดไม่ได้

2. ปลาแห้งแตงโม

เป็นภูมิปัญหาของในสมัยก่อนที่เลือกใช้ผลไม้ฉ่ำน้ำอย่างแตงโม มารังสรรค์เป็นเมนูคลายร้อน ซึ่งเวลารับประทานก็จะนำแตงโมเย็นๆ มากินกับปลาแห้งที่ผสมกับน้ำตาลและหอมเจียว รับรองว่ากินแล้วสดชื่น

3. มะระทรงเครื่อง

หลายคนได้ยินชื่อมะระแล้วอาจจะทำหน้าอี๋ แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากมะระจะมีคุณประโยชน์มากมายทั้งช่วยลดน้ำตาลและไขมันในเลือด ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ บำรุงสายตาแล้ว มะระยังช่วยแก้กระหายน้ำดับพิษร้อนภายในร่างกายได้ด้วย โดยเฉพาะมะระจีน ที่นิยมนำมายัดไส้ด้วยหมูสับหรือเห็ดต่างๆ เพื่อเพิ่มรสชาติ และหากใครไม่ชอบรสขมแนะนำว่าให้นำมะระไปคลุกกับเกลือทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดก่อนนำไปประกอบอาหาร

4. แกงจืดฟักเขียว

พืชตระกูลเย็นอย่างฟัก คืออีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญในเมนูอาหารที่จะช่วยดับร้อนได้ เพราะถึงแม้เนื้อฟักจะเก็บความร้อนได้ดี แต่เมื่อทานเข้าไปแล้ว ฟักจะมีฤทธิ์เป็นยาเย็น สามารถช่วยแก้ร้อนใน แก้ไอ แก้คอแห้ง ทำให้ชุ่มคอ ใช้ขับเสมหะที่เกิดจากหวัดร้อนได้ด้วย หรือถ้าไม่อยากทานเป็นน้ำแกง ก็นำฟักมาต้ม ดื่มแทนน้ำก็ได้

5. สลัดผลไม้

 

อาหารเบาๆดูเฮลท์ตี้อย่างสลัดผลไม้ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คลายความร้อนได้ เพียงแค่เลือกผักผลไม้ที่เป็นพืชตระกูลเย็นเช่น แคปตาลูป แก้วมังกร รวมถึงผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างแอปเปิ้ล สตรอว์เบอร์รี ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นได้แล้ว งานนี้หายร้อนแล้วยังได้สุขภาพดีอีกด้วย

‘ชาเขียว’ ดื่มตอนไหนได้ประโยชน์ที่สุด

‘ขาเขียว’ เครื่องดื่มยอดฮิตจากญี่ปุ่น ที่ทุกเพศทุกวัยชื่นชอบกันสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นชาเขียวร้อน ชาเขียวเย็น ทำให้มีผลิตภัณฑ์ชาเชียวสำเร็จรูปออกมามากมาย แต่ถ้าจะให้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด ต้องเป็นชาเชียวชงเองแบบร้อนและที่สำคัญต้องดื่มให้ถูกช่วงเวลาด้วย

ตอนเช้า ?

หลายคนอาจคิดว่าการได้จิบชาอุ่นๆ ในตอนเช้านั้นเป็นอะไรที่เพอร์เฟ็กต์ แต่ความจริงแล้วตอนเช้าเป็นช่วงที่ท้องกำลังว่าง หากเราดื่มชาเขียวเข้าไปจะกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหาร จนอาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้ แถมคาเฟอีนที่อยู่ในชาเขียวยังจะกระตุ้นให้ร่างกายขับน้ำออกมา อาจทำให้เรารู้สึกขาดน้ำ สมองช้า ไม่สดชื่นอีกด้วย ทางที่ดีควรกินอาหารเช้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยตามด้วยชาเขียวสัก 1 แก้ว

ก่อนออกกำลังกาย ?

การดื่มชาเขียวก่อนออกกำลังกายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนั้น จะช่วยให้เราสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและออกกำลังกายได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น ดังนั้นจึงเหมาะมากกับสาว ๆ ที่ต้องการจะลดน้ำหนักสลายไขมัน

ขณะรับประทานอาหาร ?

ไม่ควรดื่มชาขณะรับประทานอาหาร เพราะแร่ธาตุจากผักใบเขียวหรือจากผลไม้จะถูกสารสำคัญจากชาเขียวดักจับไว้ไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย องค์การอนามัยโลกได้แนะนำว่าควรดื่มชาในระหว่างมื้ออาหารจะได้ประโยชน์สูงสุด

ก่อนนอน ?

การดื่มชาเขียวก่อนเข้านอนประมาณ 2 ชั่วโมง จะช่วยทำให้ร่างกายเราเผาผลาญไขมันออกไปขณะเราหลับช่วยลดน้ำหนักได้ แต่ถ้าสาวๆ คนไหนไม่ได้ตั้งใจว่าจะดื่มชาเขียวเพื่อลดหุ่นก็ควรระวังว่าคาเฟอีนในชาเขียวที่จะทำให้ร่างกายตื่นตัวและจะส่งผลต่อการนอนหลับ

Cr. theindianspot.com

 

คลิก! สิทธิพิเศษดีๆ จากทรูยู : คาเฟ่ อเมซอนทรูคอฟฟี่กาแฟพันธุ์ไทยคราฟท์ ที แอนด์ โคดิโอโร่AMORมานีมีนม 

วิธีปั้นเอวคอดด้วย "โยคะ" ได้หุ่นสวยแถมด้วยสุขภาพเลิศ

อยากเอวคอดมาทางนี้จ้า สาวๆ คนไหนอยากปั้นหุ่นสวย บอกเลยว่าโยคะช่วยได้ แถมท่าต่างๆ ที่ทรูยูเอามาฝากกันนี้ยังช่วยเรื่องของเลือดลมและกล้ามเนื้อทำให้สุขภาพดีขึ้นไปได้อี๊ก เลิศขนาดนี้รออะไร มีท่าไหนทำได้บ้างมาดูกัน

ท่า Crescent Lunge

ช่วยบริหารต้นขา หน้าท้องและหลังไปพร้อมๆ กัน แก้อาการออฟฟิศซินโดรมได้เป็นอย่างดี การเล่นโยคะถือเป็นศาสตร์แห่งการฝึกสมาธิขั้นสูงอย่างหนึ่ง นอกจากจะช่วยกระชับรูปร่างแล้ว ยังช่วยกระตุ้นสมอง 🧠ในเรื่องของความทรงจำ ทำให้คุณห่างไกล จากโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

ท่า Boat Pose

สาวคนไหนอยากมีหน้าท้องแบนราบ ต้นขากระชับอย่าลืมลองทำท่านี้ดู ที่สำคัญยังทำให้ก้นสวยได้รูปด้วย การเคลื่อนไหวช้าๆ ในท่าที่ถูกต้องจะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผิวของคุณเปล่งปลั่ง ️มีออร่าแบบไม่ต้องพึ่งเข็มฉีดยาเลยทีเดียว

ท่า Revolved Chair Pose

มีแผ่นหลังพร้อมก้นสวยด้วยท่าที่ออกจะดูพิศดาร 🤸หน่อยๆ แต่บอกเลยว่าถ้าทำได้เมื่อไหร่ร่างสวยๆ ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม โยคะจะช่วยรักษาบาลานซ์ของคุณ อาการเดินเซ ลุกแล้วจะล้ม เดินผิดท่า จนทำให้เกิดปัญหาปวดหลังเอย ปวดเท้าเอย จะหายไป

ท่า Downward Dog

ยากให้ขาเรียวสวย ก้นกระชับแถมยังได้ยืดน่องไม่ให้ยึดตึง ต้องจัดท่านี้ ช่วงแรกอาจจะยากสักหน่อยแต่ลองพยายามทำทุกวันเถอะรับรองเห็นผล! การฝึกโยคะเป็นประจำและต่อเนื่อง 🧘♀️จะช่วยให้ระบบหายใจทำงานได้ถูกต้องด้วย 🤩จึงไม่แปลกที่ร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองอย่างรวดเร็วและสร้างเกราะป้องกันโรคภัยต่างๆ ได้

ท่า Warrior II

สาวคนไหนอยากเดินสวยๆ เหมือนนางแบบ 👩‍🎤หลังตรงหน้าตั้งคอระหงส์ท่านี้จะช่วย 💪ให้คุณมีรูปร่างกระชับแถมยังรักษาบาลานซ์การเดินได้อีกด้วย ได้ทั้งขา ลำตัว และต้นแขนเรียกว่าท่าบริหารรวมก็คงไม่ผิด หนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้นานๆ 🖥โยคะจะช่วยยืดเส้นยืดสายในร่างกายให้คุณไม่รู้สึกตึงจนกลายเป็นปวดอีกต่อไป เริ่มจากวันละห้านาที สิบนาที 😆นอกจากจะได้หุ่นดีแล้วยังสุขภาพดีอีกด้วย

 

คลิก! สิทธิพิเศษดีๆ จากทรูยู : โยคะ เเอนด์ มีสามย่านยิมครีโยคะ อโศก

 

5 ความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่าทำแล้วจะ ‘ผอม’

5 ความเชื่อผิดๆ ที่คิดว่าทำแล้วจะ ‘ผอม’

ถือเป็นความใฝ่ฝันของสาวๆ ทุกคนในโลกใบนี้ที่อยากจะมีหุ่นสวย รูปร่างดี เพราะว่าหน้าตานั้นสามารถใช้เทคนิคการแต่งหน้า หรือศัลยกรรมแก้ไขได้ แต่รูปร่างนี่สิปัญหาหนักอก...สาวๆ หลายคนอยู่ในโปรแกรมการควมคุมน้ำหนัก แต่!! มั่นใจได้แค่ไหนว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นถูกต้อง

1. ชั่งน้ำหนักบ่อยๆ จะได้ควบคุมน้ำหนักได้?

เชื่อหรือไม่ว่าสาวๆ หุ่นสวยๆ น้ำหนักไม่น้อย เมื่อเทียบกับส่วนสูง แต่ที่สาวๆ เหล่านั้นยังดูผอมสวยหุ่นดีอย่างที่ใครๆ ต้องอิจฉานั้นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเลขที่คุณเห็นนั้น คือน้ำหนักของกล้ามเนื้อซึ่งเกิดจากการออกกำลังกาย ควบคุมการกินอาหารโดยเน้นรับประทานโปรตีนเป็นหลัก เสริมด้วยไฟเบอร์จากผักผลไม้จำนวนมาก ไม่ใช่ไขมัน นอกจากการชั่งน้ำหนักจะไม่จำเป็นแล้ว ยังบ่อนทำลายกำลังใจในการลดน้ำหนักของคุณอีกด้วย ดังนั้นหันมาควบคุมการรับประทาน ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ แล้วชั่งน้ำหนักแค่สัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้ว ถ้าเลขยังไม่ลดก็อย่าเพิ่งท้อลองสังเกตุตัวเองดูว่าคุณรู้สึกเฟิร์มขึ้นหรือป่าว

2. อดอาหาร กินให้น้อยลง แล้วจะผอม?

คุณมั่นใจในตัวเองได้ขนาดไหนกันว่าการเดินผ่านร้านบุฟเฟต์หอมๆ หรือสาระพัดเมนูโปรดแล้วจะอดใจไว้ได้ เชื่อเถอะว่าถ้าคุณทำได้ ก็ได้ไม่นานร่างกายของคุณจะเกิดอาการตบะแตก แล้วพอได้กินเท่านั้นก็เบรกไม่อยู่เลยล่ะ จากที่อดมาได้เป็นเดือนๆ ลดไป 4-5 กิโลกรัมอาจจะพุ่งมาเกินเท่าตัวก็ได้ ดังนั้น กินเถอะ...เพียงแค่ควบคุมปริมาณที่จะกินให้ดีๆ เช่น จากเคยกินบุฟเฟต์สัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง ก็ปรับลดเป็นเดือนละครั้งเพื่อเป็นการให้รางวัลตัวเองจะได้มีกำลังใจในการลดต่อไปแทน น่าจะดีกว่า

3. วิตามิน หรือยาลดน้ำหนัก ช่วยน้ำหนักให้ลดลงได้?

มีข่าวมากมายถึงโทษของการใช้ยาจำพวกนี้ ซึ่งสรุปคร่าวๆ คือยาพวกนี้จะออกฤทธิ์กดประสาท อาจจะทำให้หงุดหงิดง่าย นอนไม่หลับ ปากแห้ง หน้าตาอิดโรย หมองคล้ำ เบื่ออาหาร แล้วผลคือ ความผอม … ใช่แล้ว คุณผอม แต่!! โทรมสุดๆ แล้วอย่างนี้จะดีเหรอ พอนานวันเข้าร่างกายเริ่มคุ้นชินกับตัวยาแล้วยังไงละ เข้าสู่ภาวะดื้อยา และแล้วกลับสู่อาการตบะแตก กินไม่ยั้ง ผลคือ โยโย่ น่ะสิ ดังนั้น อย่าให้ยา หรือวิตามินทั้งหลายมาเป็นทางลัดที่ทำลายสุขภาพของสาวๆ เลย

4. การล้วงคอ หรือใช้ยาระบาย ช่วยให้ผอม?

อาจจะเป็นสูตรที่สาวๆ เคยได้ยินว่าเหล่าดารา นางแบบเขาใช้กัน แต่น่ากลัวจะตาย...ปัญหาสุขภาพมากมายที่จะตามมาทั้งกรดไหลย้อน กรดในกระเพาะอาหารทำร้ายหลอดลมและหลอดอาหาร ปัญหาในช่องปากเกี่ยวกับฟันมากมาย ที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพจิตที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะคุณอาจจะกำลังเข้าข่ายกลุ่มคนที่เป็นโรคคลั่งผอมแล้วก็ได้ ดังนั้น ลองทานผักผลไม้สดระหว่างวัน เพราะมีเส้ยใยกากใยเยอะจะช่วยเรื่องระบบขับถ่าย แถมยังอิ่มท้องมีประโยชน์อีกด้วย ดีจะตายแถมยังไม่ทำร้ายสุขภาพด้วยนะจ้ะ ยกเว้นการกินมะม่วง ลำไย ทุเรียน หรือผลไม้ที่มีรสหวานเพราะยิ่งเพิ่มความอ้วนเข้าไปใหญ่

5. ไขมัน 0% กินแล้วไม่อ้วน?

หลายผลิตภัณฑ์เขียนว่าไขมัน 0% แต่คุณรู้หรือไม่ว่าไม่ใช่แค่เจ้าไขมันตัวร้ายเท่านั้นที่เป็นสาเหตุของความอ้วน เพราะเมื่อปราศจากไขมันแล้วมันยังมีน้ำตาลอีกนะที่เป็นสาเหตุของความอ้วน ดังนั้น หากคิดว่าไม่มีไขมันแล้วจะผอม ผิด! ควรพิจารณาฉลากโภชนาการอื่นๆร่วมด้วย รู้อย่างนี้แล้วใครที่กำลังลดความอ้วนด้วยวิธีแบบนี้อยู่อยากให้ลองทบทวนซะใหม่นะจ้ะ เพราะนอกจากจะทำให้ไม่มีความสุขในการกินแล้ว ความอ้วนยังไม่หายไปไหนอีกด้วย

 

ศูนย์อาหารในเครือ CPN
ศูนย์อาหารในเครือเดอะมอลล์
ศูนย์อาหารอื่นๆ