TrueBlack & TrueRed Specials Beat the Heat

TrueBlack & TrueRed Specials

Beat the Heat

ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว เพราะมีสิทธิพิเศษดีๆ เตรียมไว้เฉพาะคุณ

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ แลกรับฟรีหรือรับส่วนลดสูงสุด 50%

 

TrueBlack & TrueRed Specials

Beat the Heat

ร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัว เพราะมีสิทธิพิเศษดีๆ เตรียมไว้เฉพาะคุณ

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ แลกรับฟรีหรือรับส่วนลดสูงสุด 50%

 

สิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าทรูแบล็ค และทรูเรด

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 59 คะแนน แลกซื้อเบเกอร์รี่เพียง 29 บาท

ประหยัด ฿56

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 129 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นขนาด M ฟรี จำนวน 1 แก้ว

ประหยัด ฿130

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 11,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
 
ยกเว้น เมนู Belgian Chocolate, Belgian Mocha Blast, Matcha Latte และเครื่องดื่มโปรโมชั่น
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นขนาด M ฟรี จำนวน 1 แก้ว

ประหยัด ฿130

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 12,882 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ยกเว้น เมนู Belgian Chocolate, Belgian Mocha Blast, Matcha Latte และเครื่องดื่มโปรโมชั่น
ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกซื้อเบเกอร์รี่เพียง 29 บาท

ประหยัด ฿56

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 5,401 สิทธิ์ ต่อเดือน
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 159 คะแนนแลกรับ Kurobuta Cheese Ball ( มูลค่า 150 บาท ) ที่ร้าน ไมเซน สาขา เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ประหยัด ฿150

ที่ ไมเซน ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เงื่อนไข

1. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน Trueyou / True ID Application โดยใช้คะแนนทรูพอยท์ 159 คะแนนแลกรับสิทธิ์กับพนักงานร้านค้าเท่านั้น
2. สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ที่ร้านไมเซน สาขา เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิพิเศษที่กรณีที่สินค้าหมด
4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด 278 สิทธิ์ ตลอดรายการ
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูอื่น / แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, เมนูที่รับฟรี และระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
8. ระยะเวลาการร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 - 14 กรกฎาคม 2564

ใช้ได้ถึง: 14 Jul 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 59 คะแนน แลกซื้อเบเกอร์รี่เพียง 29 บาท

ประหยัด ฿56

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 129 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นขนาด M ฟรี จำนวน 1 แก้ว

ประหยัด ฿130

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 11,000 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
 
ยกเว้น เมนู Belgian Chocolate, Belgian Mocha Blast, Matcha Latte และเครื่องดื่มโปรโมชั่น
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มร้อนหรือเย็นขนาด M ฟรี จำนวน 1 แก้ว

ประหยัด ฿130

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 12,882 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ยกเว้น เมนู Belgian Chocolate, Belgian Mocha Blast, Matcha Latte และเครื่องดื่มโปรโมชั่น
ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกซื้อเบเกอร์รี่เพียง 29 บาท

ประหยัด ฿56

ที่ โอ บอง แปง

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 5,401 สิทธิ์ ต่อเดือน
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็คและทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 159 คะแนนแลกรับ Kurobuta Cheese Ball ( มูลค่า 150 บาท ) ที่ร้าน ไมเซน สาขา เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ประหยัด ฿150

ที่ ไมเซน ที่ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เงื่อนไข

1. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน Trueyou / True ID Application โดยใช้คะแนนทรูพอยท์ 159 คะแนนแลกรับสิทธิ์กับพนักงานร้านค้าเท่านั้น
2. สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ที่ร้านไมเซน สาขา เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เท่านั้น
3. ขอสงวนสิทธิ์การใช้สิทธิพิเศษที่กรณีที่สินค้าหมด
4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด 278 สิทธิ์ ตลอดรายการ
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเมนูอื่น / แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข, เมนูที่รับฟรี และระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
8. ระยะเวลาการร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 - 14 กรกฎาคม 2564

ใช้ได้ถึง: 14 Jul 2021

สิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าทรูแบล็ค

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 139 คะแนน แลกรับส่วนลด 50% เบเกอรี่ที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น

ประหยัด ฿55

ที่ PAUL

วิธีการรับสิทธิ์ Delivery / Take away
ลูกค้าโทรสั่งซื้อตรงกับสาขา และหน้าร้าน พร้อมแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่ง และรหัสส่วนลดที่ได้รับ
เพื่อแจ้งรับสิทธิ์ยังสาขาที่ร่วมรายการ สาขาดำเนินการจัดหาเแมสเซนเจอร์พร้อมแจ้งค่าบริการ หรือ ลูกค้าเรียกบริการแมสเซนเจอร์มารับสินค้าเอง สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พค - 30 มิย 64 และแสดงรหัสรับสิทธิ์ได้ถึง 31 ก.ค.64

เงื่อนไข

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แจ้งร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการได้ตามปกติเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จ
- สินค้าแถมฟรีชิ้นที่ราคาที่เท่ากันหรือต่ำกว่าเท่านั้น ทั้งนี้รายการเบเกอรี่ที่วางจำหน่าย อาจเป็นเมนูที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
- ดูรายละเอียดเมนูได้ที่ Facebook / IG PAUL Thailand
- เนื่องจากเป็นการบริหารร้านในช่วง COVID-19 ทำให้บางสาขาอาจจะไม่มีในบางเมนู ดังนั้นสามารถโทรเข้าไปสอบถามสาขาที่สะดวก ก่อนทำการแลกสิทธิ์
- ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โดยการสั่ง Delivery (เฉพาะ กทม. ปริมณฑล) ผ่านทาง Call Center 1424 ได้โดยแจ้ง Code กับเจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจัดส่ง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทางขนส่ง) หรือ ใช้สิทธิ์แจ้ง code ได้ที่ Line@Paulthailand (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทาง)
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว (ราคาปกติ 55 - 75 บาท)

ประหยัดสูงสุด ฿75

ที่ ดิโอโร่

เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ดังนี้

- อเมริกาโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- อเมริกาโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- คาปูชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- คาปูชิโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- เบบี้ชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- เบบี้ชิโน่ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชาดำเย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะลิ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะนาว เย็น ขนาด 22 Oz.
- นอร์ทเทิร์นเบลนด์ เย็น ขนาด 22 Oz.

 

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,400 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- จำกัด 1 สิทธิ / ท่าน /เดือน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 89 คะแนน แลกรับไอศกรีม Fun Scoop 1 scoop

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 179 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูคัตสึด้งสันนอก ราดไข่ (ขนาดปกติ) หรือ คัตสึด้งสันนอก ราดซอส (ขนาดปกติ) ราคาปกติ 129 บาท

ประหยัด ฿65

ที่ คัตสึยะ

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,180 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ
- สำหรับรับประทานที่ร้านเท่านั้น
- สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ร้านคัตสึยะทุกสาขา ยกเว้น Clound Kitchen ปตท.สายไหม, เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ, JAS Urban ศรีนครินทร์, แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่, และตลาดขวัญ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 329 คะแนน รับฟรี ชุดน้ำ 22 ออนซ์+ป๊อปคอร์น 46 ออนซ์

ประหยัด ฿170

ที่ SF Cinema

- เริ่ม 1 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64
- โควต้า 2,740
- 1 ทาน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน

วิธีการรับสิทธิ์ทางโทรศัพท์
- กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย รับสิทธิ์ที่ Website หรือ TrueYou Applicaion (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

 

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- สินค้ามีจำนวนจำกัด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

ประหยัด ฿220

ที่ SF Cinema

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
- 3,520 ตลอดแคมเปญ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 149 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ เคเอฟซี

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 9,870 สิทธิ์ / 1 เดือน)

- กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- งดรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ ถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใดๆ
- ไม่สามารถใช้ผ่านบริการ Drive Thru และ Delivery ได้
 
ยกเว้น สาขาเทสโก โลตัสสมุย, เทสโก โลตัสสมุย ละไม, สยามพารากอน, เมืองทองธานี, เอเชียทีค, เอ็มควอเทียร์, บางลา ภูเก็ต, อินทรา ประตูน้ำ, ดรีมเวิล์ด, รอยัลการ์เด้นพัทยา, เทสโก โลตัสพะงัน, ท่าอากาศยานดอนเมือง, แพลทินัม, เดอะพาลาเดียม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล สมุย, บิ๊กซี สมุย,บิ๊กซี พัทยา2, เซ็นทรัล พัทยา, ไมค์ พัทยา, จังซีลอน, เซ็นทรัล พัทยาบีช (ชั้น G,5), เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4, บลูพอร์ทหัวหิน, เดอะมอลล์โคราชชั้น3 และ มาบุญครอง (ชั้น 1, 7) ,เซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า, เทอมินอล 21 พัทยา, เดอะ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ป่าตอง ,ฮาเบอร์แลนด์ เมกา บางนา, อู่ตะเภา แอร์พอร์ท และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 249 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูข้าวหมกไก่ ปกติ 155 บาท หรือ ข้าวคลุกกะปิ-หมูหวาน ปกติ 145 บาท

ประหยัดเริ่มต้น ฿72

ที่ ไทย เทอเรส

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 825 สิทธิ์ / 1 เดือน

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะการรับประทานที่ร้าน หากซื้อกลับบ้าน ต้องเพิ่ม 10 บาท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด  50 บาท ชุดบาร์บีกอนทรูยู

ประหยัด ฿50

ที่ Bar B Q Plaza

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 2,075 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน

- ลูกค้าทรูแสดง QR Code ที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 เดือน
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นของทางร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้
- ไม่สามารถใช้ส่วนลด Gon and the gang ได้ แต่ยังสะสมคะแนนบาร์บีก้อนคลับได้ตามปกติ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

ประหยัด ฿51

ที่ Dean & Deluca

เมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

Size S : Caramel Macchiato, Very Strawberry, French Vanilla Bean, Dark Chocolate Chip, White Chocolate Cookies N'Cream

 

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

ประหยัด ฿50

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 192 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 480 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

 
เงื่่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 192 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 480 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

ประหยัด ฿69

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

ประหยัด ฿45

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

ประหยัด ฿35

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 229 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท กับ Sukishi สุข Overload ทุกระดับและ A La Carte (500 บาทขึ้นไป)

ประหยัด ฿50

ที่ ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคลกริลล์

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1860สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับ Sukishi Buffet Overload ทุกระดับ (Copper/ Silver/ Gold หรือ Platinum)

 
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนนแลกส่วนลด 50% เฟรนช์ฟราย ไซส์ Mega

ประหยัด ฿45

ที่ โปเตโต้ คอร์เนอร์

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ / เดือน (จำกัด 18,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou / True ID Application นำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางร้านได้ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับฟรีไอศกรีม Fun Scoop 1 สกู๊ป

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข
- จำกัด 3,300 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- จำกัด 2 สิทธิ /คน /เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ (รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64)
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท

ประหยัด ฿50

ที่ EVEANDBOY

ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
6. จำกัด 2,184 สิทธิ์ / เเคมเปญ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกสิทธิ์เล่นฟรี 1 คลาส

ประหยัด ฿900

ที่ โยคะ เเอนด์ มี

ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga , Rhythm & Burn , Pilates / Barre

 
เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga, Rhythm & Burn, Pilates / Barre
- จำกัด 67 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
 
สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่
1. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 02-001-9578
2. The Walk ราชพฤกษ์ 095-1124468
3. Aree (IBM Building) 096-7078118
4. รัชโยธิน 095-4862364
5. The Promenade (แฟชั่นไอส์แลนด์) 063-9451096
ใช้ได้ถึง: 25 Dec 2021

สิทธิพิเศษ1: ลูกค้าทรูแบล็คใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกฟรี เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ไข่ออนเซ็น 22 บาท/ เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ซุปมิโซะ 22 บาท

ประหยัด ฿51

ที่ โชนัน

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ

1.เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ไข่ออนเซ็น 22.-

หรือ

2. เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ซุปมิโซะ 22.-

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 5,800 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 139 คะแนน แลกรับส่วนลด 50% เบเกอรี่ที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น

ประหยัด ฿55

ที่ PAUL

วิธีการรับสิทธิ์ Delivery / Take away
ลูกค้าโทรสั่งซื้อตรงกับสาขา และหน้าร้าน พร้อมแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่ง และรหัสส่วนลดที่ได้รับ
เพื่อแจ้งรับสิทธิ์ยังสาขาที่ร่วมรายการ สาขาดำเนินการจัดหาเแมสเซนเจอร์พร้อมแจ้งค่าบริการ หรือ ลูกค้าเรียกบริการแมสเซนเจอร์มารับสินค้าเอง สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พค - 30 มิย 64 และแสดงรหัสรับสิทธิ์ได้ถึง 31 ก.ค.64

เงื่อนไข

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แจ้งร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการได้ตามปกติเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จ
- สินค้าแถมฟรีชิ้นที่ราคาที่เท่ากันหรือต่ำกว่าเท่านั้น ทั้งนี้รายการเบเกอรี่ที่วางจำหน่าย อาจเป็นเมนูที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
- ดูรายละเอียดเมนูได้ที่ Facebook / IG PAUL Thailand
- เนื่องจากเป็นการบริหารร้านในช่วง COVID-19 ทำให้บางสาขาอาจจะไม่มีในบางเมนู ดังนั้นสามารถโทรเข้าไปสอบถามสาขาที่สะดวก ก่อนทำการแลกสิทธิ์
- ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โดยการสั่ง Delivery (เฉพาะ กทม. ปริมณฑล) ผ่านทาง Call Center 1424 ได้โดยแจ้ง Code กับเจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจัดส่ง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทางขนส่ง) หรือ ใช้สิทธิ์แจ้ง code ได้ที่ Line@Paulthailand (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทาง)
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว (ราคาปกติ 55 - 75 บาท)

ประหยัดสูงสุด ฿75

ที่ ดิโอโร่

เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ดังนี้

- อเมริกาโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- อเมริกาโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- คาปูชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- คาปูชิโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- เบบี้ชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- เบบี้ชิโน่ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชาดำเย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะลิ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะนาว เย็น ขนาด 22 Oz.
- นอร์ทเทิร์นเบลนด์ เย็น ขนาด 22 Oz.

 

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,400 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- จำกัด 1 สิทธิ / ท่าน /เดือน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 89 คะแนน แลกรับไอศกรีม Fun Scoop 1 scoop

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 179 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูคัตสึด้งสันนอก ราดไข่ (ขนาดปกติ) หรือ คัตสึด้งสันนอก ราดซอส (ขนาดปกติ) ราคาปกติ 129 บาท

ประหยัด ฿65

ที่ คัตสึยะ

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,180 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
- สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- 1 รหัส ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ
- สำหรับรับประทานที่ร้านเท่านั้น
- สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ร้านคัตสึยะทุกสาขา ยกเว้น Clound Kitchen ปตท.สายไหม, เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ, JAS Urban ศรีนครินทร์, แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่, และตลาดขวัญ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 329 คะแนน รับฟรี ชุดน้ำ 22 ออนซ์+ป๊อปคอร์น 46 ออนซ์

ประหยัด ฿170

ที่ SF Cinema

- เริ่ม 1 พ.ค.64 - 31 ธ.ค.64
- โควต้า 2,740
- 1 ทาน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน

วิธีการรับสิทธิ์ทางโทรศัพท์
- กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย รับสิทธิ์ที่ Website หรือ TrueYou Applicaion (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

 

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- สินค้ามีจำนวนจำกัด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

ประหยัด ฿220

ที่ SF Cinema

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
- 3,520 ตลอดแคมเปญ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 149 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ เคเอฟซี

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (จำกัด 9,870 สิทธิ์ / 1 เดือน)

- กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- งดรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ ถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใดๆ
- ไม่สามารถใช้ผ่านบริการ Drive Thru และ Delivery ได้
 
ยกเว้น สาขาเทสโก โลตัสสมุย, เทสโก โลตัสสมุย ละไม, สยามพารากอน, เมืองทองธานี, เอเชียทีค, เอ็มควอเทียร์, บางลา ภูเก็ต, อินทรา ประตูน้ำ, ดรีมเวิล์ด, รอยัลการ์เด้นพัทยา, เทสโก โลตัสพะงัน, ท่าอากาศยานดอนเมือง, แพลทินัม, เดอะพาลาเดียม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล สมุย, บิ๊กซี สมุย,บิ๊กซี พัทยา2, เซ็นทรัล พัทยา, ไมค์ พัทยา, จังซีลอน, เซ็นทรัล พัทยาบีช (ชั้น G,5), เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4, บลูพอร์ทหัวหิน, เดอะมอลล์โคราชชั้น3 และ มาบุญครอง (ชั้น 1, 7) ,เซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า, เทอมินอล 21 พัทยา, เดอะ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ป่าตอง ,ฮาเบอร์แลนด์ เมกา บางนา, อู่ตะเภา แอร์พอร์ท และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 249 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูข้าวหมกไก่ ปกติ 155 บาท หรือ ข้าวคลุกกะปิ-หมูหวาน ปกติ 145 บาท

ประหยัดเริ่มต้น ฿72

ที่ ไทย เทอเรส

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 825 สิทธิ์ / 1 เดือน

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะการรับประทานที่ร้าน หากซื้อกลับบ้าน ต้องเพิ่ม 10 บาท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด  50 บาท ชุดบาร์บีกอนทรูยู

ประหยัด ฿50

ที่ Bar B Q Plaza

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 2,075 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน

- ลูกค้าทรูแสดง QR Code ที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน/ 1 เดือน
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นของทางร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้
- ไม่สามารถใช้ส่วนลด Gon and the gang ได้ แต่ยังสะสมคะแนนบาร์บีก้อนคลับได้ตามปกติ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

ประหยัด ฿51

ที่ Dean & Deluca

เมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

Size S : Caramel Macchiato, Very Strawberry, French Vanilla Bean, Dark Chocolate Chip, White Chocolate Cookies N'Cream

 

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

ประหยัด ฿50

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 192 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 480 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

 
เงื่่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 192 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 480 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

ประหยัด ฿69

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

ประหยัด ฿45

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

ประหยัด ฿35

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 280 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 700 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 229 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท กับ Sukishi สุข Overload ทุกระดับและ A La Carte (500 บาทขึ้นไป)

ประหยัด ฿50

ที่ ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคลกริลล์

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1860สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับ Sukishi Buffet Overload ทุกระดับ (Copper/ Silver/ Gold หรือ Platinum)

 
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนนแลกส่วนลด 50% เฟรนช์ฟราย ไซส์ Mega

ประหยัด ฿45

ที่ โปเตโต้ คอร์เนอร์

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ / เดือน (จำกัด 18,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou / True ID Application นำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางร้านได้ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับฟรีไอศกรีม Fun Scoop 1 สกู๊ป

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข
- จำกัด 3,300 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- จำกัด 2 สิทธิ /คน /เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ (รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64)
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท

ประหยัด ฿50

ที่ EVEANDBOY

ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับส่วนลด 50 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
5. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
6. จำกัด 2,184 สิทธิ์ / เเคมเปญ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเเบล็ค ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกสิทธิ์เล่นฟรี 1 คลาส

ประหยัด ฿900

ที่ โยคะ เเอนด์ มี

ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga , Rhythm & Burn , Pilates / Barre

 
เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga, Rhythm & Burn, Pilates / Barre
- จำกัด 67 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
 
สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่
1. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 02-001-9578
2. The Walk ราชพฤกษ์ 095-1124468
3. Aree (IBM Building) 096-7078118
4. รัชโยธิน 095-4862364
5. The Promenade (แฟชั่นไอส์แลนด์) 063-9451096
ใช้ได้ถึง: 25 Dec 2021

สิทธิพิเศษ1: ลูกค้าทรูแบล็คใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกฟรี เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ไข่ออนเซ็น 22 บาท/ เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ซุปมิโซะ 22 บาท

ประหยัด ฿51

ที่ โชนัน

ลูกค้าทรูแบล็ค ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ

1.เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ไข่ออนเซ็น 22.-

หรือ

2. เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ซุปมิโซะ 22.-

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 5,800 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

สิทธิพิเศษเพื่อลูกค้าทรูเรด

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 139 คะแนน แลกส่วนลด 50% เบเกอรี่ที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น

ประหยัด ฿50

ที่ PAUL

วิธีการรับสิทธิ์ Delivery / Take away
ลูกค้าโทรสั่งซื้อตรงกับสาขา และหน้าร้าน พร้อมแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่ง และรหัสส่วนลดที่ได้รับ
เพื่อแจ้งรับสิทธิ์ยังสาขาที่ร่วมรายการ สาขาดำเนินการจัดหาเแมสเซนเจอร์พร้อมแจ้งค่าบริการ หรือ ลูกค้าเรียกบริการแมสเซนเจอร์มารับสินค้าเอง สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พค - 30 มิย 64 และแสดงรหัสรับสิทธิ์ได้ถึง 31 ก.ค.64

เงื่อนไข

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แจ้งร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการได้ตามปกติเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จ
- สินค้าแถมฟรีชิ้นที่ราคาที่เท่ากันหรือต่ำกว่าเท่านั้น ทั้งนี้รายการเบเกอรี่ที่วางจำหน่าย อาจเป็นเมนูที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
- ดูรายละเอียดเมนูได้ที่ Facebook / IG PAUL Thailand
- เนื่องจากเป็นการบริหารร้านในช่วง COVID-19 ทำให้บางสาขาอาจจะไม่มีในบางเมนู ดังนั้นสามารถโทรเข้าไปสอบถามสาขาที่สะดวก ก่อนทำการแลกสิทธิ์
- ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โดยการสั่ง Delivery (เฉพาะ กทม. ปริมณฑล) ผ่านทาง Call Center 1424 ได้โดยแจ้ง Code กับเจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจัดส่ง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทางขนส่ง) หรือ ใช้สิทธิ์แจ้ง code ได้ที่ Line@Paulthailand (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทาง)
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว (ราคาปกติ 55 - 75 บาท)

ประหยัดสูงสุด ฿75

ที่ ดิโอโร่

เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ดังนี้
- อเมริกาโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- อเมริกาโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- คาปูชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- คาปูชิโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- เบบี้ชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- เบบี้ชิโน่ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชาดำเย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะลิ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะนาว เย็น ขนาด 22 Oz.
- นอร์ทเทิร์นเบลนด์ เย็น ขนาด 22 Oz.

 

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,600 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
 
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 89 คะแนน แลกรับไอศกรีม Fun Scoop 1 scoop

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 3,300 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 179 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูคัตสึด้งสันนอก ราดไข่ (ขนาดปกติ) หรือ คัตสึด้งสันนอก ราดซอส (ขนาดปกติ) ราคาปกติ 129.-

ประหยัด ฿65

ที่ คัตสึยะ

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,390 สิทธิ์ / 1 เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สำหรับรับประทานที่ร้านเท่านั้น
- สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ร้านคัตสึยะทุกสาขา ยกเว้น Clound Kitchen ปตท.สายไหม, เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ, JAS Urban ศรีนครินทร์, แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่, และตลาดขวัญ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 329 คะแนน รับฟรี ชุดน้ำ 22 ออนซ์+ป๊อปคอร์น 46 ออนซ์

ประหยัด ฿170

ที่ SF Cinema

- เริ่ม 1 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
- โควต้า 2,740
- 1 ทาน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน

วิธีการรับสิทธิ์ทางโทรศัพท์
- กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย รับสิทธิ์ที่ Website หรือ TrueYou Applicaion (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

 

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- สินค้ามีจำนวนจำกัด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

ประหยัด ฿220

ที่ SF Cinema

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

 
เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
- 2,740 ตลอดแคมเปญ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 149 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ เคเอฟซี

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (7,830 สิทธิ์ / เดือน)

- กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- งดรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ ถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใดๆ
- ไม่สามารถใช้ผ่านบริการ Drive Thru และ Delivery ได้
 
ยกเว้น สาขาเทสโก โลตัสสมุย, เทสโก โลตัสสมุย ละไม, สยามพารากอน, เมืองทองธานี, เอเชียทีค, เอ็มควอเทียร์, บางลา ภูเก็ต, อินทรา ประตูน้ำ, ดรีมเวิล์ด, รอยัลการ์เด้นพัทยา, เทสโก โลตัสพะงัน, ท่าอากาศยานดอนเมือง, แพลทินัม, เดอะพาลาเดียม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล สมุย, บิ๊กซี สมุย,บิ๊กซี พัทยา2, เซ็นทรัล พัทยา, ไมค์ พัทยา, จังซีลอน, เซ็นทรัล พัทยาบีช (ชั้น G,5), เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4, บลูพอร์ทหัวหิน, เดอะมอลล์โคราชชั้น3 และ มาบุญครอง (ชั้น 1, 7) ,เซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า, เทอมินอล 21 พัทยา, เดอะ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ป่าตอง ,ฮาเบอร์แลนด์ เมกา บางนา ,อู่ตะเภา แอร์พอร์ท และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 249 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูข้าวหมกไก่ ปกติ 155 บาท หรือ ข้าวคลุกกะปิ-หมูหวาน ปกติ 145 บาท

ประหยัดเริ่มต้น ฿72

ที่ ไทย เทอเรส

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 975 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะการรับประทานที่ร้าน หากซื้อกลับบ้าน ต้องเพิ่ม 10 บาท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด  50 บาท ชุดบาร์บีกอนทรูยู

ประหยัด ฿50

ที่ Bar B Q Plaza

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,640 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน

- ลูกค้าทรูแสดง QR Code ที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นของทางร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้
- ไม่สามารถใช้ส่วนลด Gon and the gang ได้ แต่ยังสะสมคะแนนบาร์บีก้อนคลับได้ตามปกติ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

ประหยัด ฿51

ที่ Dean & Deluca

เมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

Size S : Caramel Macchiato, Very Strawberry, French Vanilla Bean, Dark Chocolate Chip, White Chocolate Cookies N'Cream

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

ประหยัด ฿50

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 228 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 570 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 228 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 570 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

ประหยัด ฿69

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

ประหยัด ฿45

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

ประหยัด ฿35

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 229 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท กับ Sukishi สุข Overload ทุกระดับ และ A La Carte (500 บาทขึ้นไป)

ประหยัด ฿50

ที่ ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคลกริลล์

 

เงื่อนไข

- 1 คน / สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1200 สิทธิ์ / แคมเปญ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับ Sukishi Buffet Overload ทุกระดับ (Copper/ Silver/ Gold หรือ Platinum)

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนนแลกส่วนลด 50% เฟรนช์ฟราย ไซส์ Mega

ประหยัด ฿45

ที่ โปเตโต้ คอร์เนอร์

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 10,000 สิทธิ์ / เดือน (จำกัด 60,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou / True ID Application นำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางร้านได้ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับไอศกรีม Fun Scoop 1 สกู๊ป

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข
- จำกัด 3,600 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- จำกัด 2 สิทธิ /คน /เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ (รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64)
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกสิทธิ์เล่นฟรี 1 คลาส

ประหยัด ฿900

ที่ โยคะ เเอนด์ มี

ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga , Rhythm & Burn , Pilates / Barre


เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga, Rhythm & Burn, Pilates / Barre
- จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 89 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
 
สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่
1. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 02-001-9578
2. The Walk ราชพฤกษ์ 095-1124468
3. Aree (IBM Building) 096-7078118
4. รัชโยธิน 095-4862364
5. The Promenade (แฟชั่นไอส์แลนด์) 063-9451096
ใช้ได้ถึง: 25 Dec 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกฟรี เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ไข่ออนเซ็น 22 บาท/ เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ซุปมิโซะ 22 บาท

ประหยัด ฿51

ที่ โชนัน

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ

1.เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ไข่ออนเซ็น 22.-

หรือ

2. เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ซุปมิโซะ 22.-

 

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 6500สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 139 คะแนน แลกส่วนลด 50% เบเกอรี่ที่ร่วมรายการ 1 ชิ้น

ประหยัด ฿50

ที่ PAUL

วิธีการรับสิทธิ์ Delivery / Take away
ลูกค้าโทรสั่งซื้อตรงกับสาขา และหน้าร้าน พร้อมแจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่ง และรหัสส่วนลดที่ได้รับ
เพื่อแจ้งรับสิทธิ์ยังสาขาที่ร่วมรายการ สาขาดำเนินการจัดหาเแมสเซนเจอร์พร้อมแจ้งค่าบริการ หรือ ลูกค้าเรียกบริการแมสเซนเจอร์มารับสินค้าเอง สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พค - 30 มิย 64 และแสดงรหัสรับสิทธิ์ได้ถึง 31 ก.ค.64

เงื่อนไข

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แจ้งร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด เฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการได้ตามปกติเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 ใบเสร็จ
- สินค้าแถมฟรีชิ้นที่ราคาที่เท่ากันหรือต่ำกว่าเท่านั้น ทั้งนี้รายการเบเกอรี่ที่วางจำหน่าย อาจเป็นเมนูที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
- ดูรายละเอียดเมนูได้ที่ Facebook / IG PAUL Thailand
- เนื่องจากเป็นการบริหารร้านในช่วง COVID-19 ทำให้บางสาขาอาจจะไม่มีในบางเมนู ดังนั้นสามารถโทรเข้าไปสอบถามสาขาที่สะดวก ก่อนทำการแลกสิทธิ์
- ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์โดยการสั่ง Delivery (เฉพาะ กทม. ปริมณฑล) ผ่านทาง Call Center 1424 ได้โดยแจ้ง Code กับเจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อตรวจสอบและดำเนินการจัดส่ง (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทางขนส่ง) หรือ ใช้สิทธิ์แจ้ง code ได้ที่ Line@Paulthailand (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าขนส่งตามระยะทาง)
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว (ราคาปกติ 55 - 75 บาท)

ประหยัดสูงสุด ฿75

ที่ ดิโอโร่

เครื่องดื่มที่ร่วมรายการ ดังนี้
- อเมริกาโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- อเมริกาโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- คาปูชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- คาปูชิโน่ เย็น ขนาด 16 Oz.
- เบบี้ชิโน่ ร้อน ขนาด 8 , 12 Oz.
- เบบี้ชิโน่ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชาดำเย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะลิ เย็น ขนาด 22 Oz.
- ชามะนาว เย็น ขนาด 22 Oz.
- นอร์ทเทิร์นเบลนด์ เย็น ขนาด 22 Oz.

 

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,600 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
 
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 89 คะแนน แลกรับไอศกรีม Fun Scoop 1 scoop

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข

- 2 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 3,300 สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 179 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูคัตสึด้งสันนอก ราดไข่ (ขนาดปกติ) หรือ คัตสึด้งสันนอก ราดซอส (ขนาดปกติ) ราคาปกติ 129.-

ประหยัด ฿65

ที่ คัตสึยะ

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,390 สิทธิ์ / 1 เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สำหรับรับประทานที่ร้านเท่านั้น
- สามารถรับสิทธิ์ได้ที่ร้านคัตสึยะทุกสาขา ยกเว้น Clound Kitchen ปตท.สายไหม, เทสโก้ โลตัส ประชาอุทิศ, JAS Urban ศรีนครินทร์, แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่, และตลาดขวัญ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 329 คะแนน รับฟรี ชุดน้ำ 22 ออนซ์+ป๊อปคอร์น 46 ออนซ์

ประหยัด ฿170

ที่ SF Cinema

- เริ่ม 1 พ.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
- โควต้า 2,740
- 1 ทาน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน

วิธีการรับสิทธิ์ทางโทรศัพท์
- กรณีใช้มือถือต่างเครือข่าย รับสิทธิ์ที่ Website หรือ TrueYou Applicaion (เพียงดาวน์โหลด ผ่าน Play Store หรือ App Store )

 

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- สินค้ามีจำนวนจำกัด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

ประหยัด ฿220

ที่ SF Cinema

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกรับตั๋วชมภาพยนตร์ 1 ที่นั่ง

 
เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
- 2,740 ตลอดแคมเปญ
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรสมาชิก หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
- ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
- ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำ TruePoint มาแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสไปรับส่วนลดได้เพียงครั้งเดียว (ไม่สามารถใช้ซ้ำได้)
- ผู้ใช้บริการต้องแสดงโค้ดกับพนักงาน ณ จุดที่ขอรับบริการ เพื่อรับสิทธิส่วนลด
- คูปองสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 149 คะแนน แลกรับส่วนลด 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ เคเอฟซี

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด (7,830 สิทธิ์ / เดือน)

- กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในวันที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- งดรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ ถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใดๆ
- ไม่สามารถใช้ผ่านบริการ Drive Thru และ Delivery ได้
 
ยกเว้น สาขาเทสโก โลตัสสมุย, เทสโก โลตัสสมุย ละไม, สยามพารากอน, เมืองทองธานี, เอเชียทีค, เอ็มควอเทียร์, บางลา ภูเก็ต, อินทรา ประตูน้ำ, ดรีมเวิล์ด, รอยัลการ์เด้นพัทยา, เทสโก โลตัสพะงัน, ท่าอากาศยานดอนเมือง, แพลทินัม, เดอะพาลาเดียม, เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล สมุย, บิ๊กซี สมุย,บิ๊กซี พัทยา2, เซ็นทรัล พัทยา, ไมค์ พัทยา, จังซีลอน, เซ็นทรัล พัทยาบีช (ชั้น G,5), เดอะมอลล์บางกะปิ ชั้น 4, บลูพอร์ทหัวหิน, เดอะมอลล์โคราชชั้น3 และ มาบุญครอง (ชั้น 1, 7) ,เซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า, เทอมินอล 21 พัทยา, เดอะ มาร์เก็ต, เซ็นทรัล ป่าตอง ,ฮาเบอร์แลนด์ เมกา บางนา ,อู่ตะเภา แอร์พอร์ท และสยามพรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 249 คะแนน แลกส่วนลด 50% เมนูข้าวหมกไก่ ปกติ 155 บาท หรือ ข้าวคลุกกะปิ-หมูหวาน ปกติ 145 บาท

ประหยัดเริ่มต้น ฿72

ที่ ไทย เทอเรส

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 975 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะการรับประทานที่ร้าน หากซื้อกลับบ้าน ต้องเพิ่ม 10 บาท
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด  50 บาท ชุดบาร์บีกอนทรูยู

ประหยัด ฿50

ที่ Bar B Q Plaza

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 1,640 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน

- ลูกค้าทรูแสดง QR Code ที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นของทางร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้
- ไม่สามารถใช้ส่วนลด Gon and the gang ได้ แต่ยังสะสมคะแนนบาร์บีก้อนคลับได้ตามปกติ
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

ประหยัด ฿51

ที่ Dean & Deluca

เมนูเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ

Size S : Caramel Macchiato, Very Strawberry, French Vanilla Bean, Dark Chocolate Chip, White Chocolate Cookies N'Cream

เงื่อนไข

- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

ประหยัด ฿50

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 299 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 50 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 228 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 570 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

ประหยัด ฿30

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกส่วนลดมูลค่า 30 บาท

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 228 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 570 สิทธิ์/แคมเปญ
3. คูปองส่วนลดไม่สามารถใช้กับกลุ่มสินค้าเหล้า, เบียร์, บุหรี่ และบัตรเติมเงินทุกชนิด
4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรอืทอนเป็นเงินสดได้
5. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
6. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

ประหยัด ฿69

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท บะหมี่น้ำเกี๊ยวกุ้งสับ ขนาด 216 กรัม (มูลค่า 69.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

ประหยัด ฿45

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 189 คะแนนแลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท ข้าวผัดกุ้ง ขนาด 220 กรัม (มูลค่า 49.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

ประหยัด ฿35

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ ดารัณ บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 35.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท โบโลน่าหมูสไปซี่ ขนาด 130 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

ประหยัด ฿29

ที่ ซีพี เฟรชมาร์ท

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนน แลกรับ ซีพี เฟรชมาร์ท คอกเทลชิคเก้นสโมคกี้ ขนาด 150 กรัม (มูลค่า 29.-)

 
เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน, จำกัด 320 สิทธิ์/เดือน, จำกัด 800 สิทธิ์/แคมเปญ
3. กรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนการกดรับสิทธิ์
4. หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืน TruePoint ทุกกรณี
5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 229 คะแนน แลกส่วนลด 50 บาท กับ Sukishi สุข Overload ทุกระดับ และ A La Carte (500 บาทขึ้นไป)

ประหยัด ฿50

ที่ ซูกิชิ โคเรียน ชาร์โคลกริลล์

 

เงื่อนไข

- 1 คน / สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 1200 สิทธิ์ / แคมเปญ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ใช้สำหรับ Sukishi Buffet Overload ทุกระดับ (Copper/ Silver/ Gold หรือ Platinum)

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 119 คะแนนแลกส่วนลด 50% เฟรนช์ฟราย ไซส์ Mega

ประหยัด ฿45

ที่ โปเตโต้ คอร์เนอร์

เงื่อนไข
- จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 10,000 สิทธิ์ / เดือน (จำกัด 60,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ผ่าน TrueYou / True ID Application นำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- กรุณากดรับสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อใช้สิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการ Capture หน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ในทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
- โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถร่วมกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของทางร้านได้ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน แลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

 

ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 199 คะแนน แลกรับไอศกรีม Fun Scoop 1 สกู๊ป

ประหยัด ฿89

ที่ บาสกิ้น ร็อบบิ้นส์

เงื่อนไข
- จำกัด 3,600 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- จำกัด 2 สิทธิ /คน /เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ (รหัสจะหมดอายุภายในวันที่ 30 มิ.ย.64)
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษจำนวนจำกัด
- รหัสจะหมดอายุภายในเดือนที่กดรับสิทธิ์
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 19 May 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 699 คะแนน แลกสิทธิ์เล่นฟรี 1 คลาส

ประหยัด ฿900

ที่ โยคะ เเอนด์ มี

ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga , Rhythm & Burn , Pilates / Barre


เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ใช้ได้กับคลาสที่ร่วมรายการ Yoga, Rhythm & Burn, Pilates / Barre
- จำกัด 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 89 สิทธิ์ ต่อ 1 เดือน
 
สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่
1. The Walk เกษตร-นวมินทร์ 02-001-9578
2. The Walk ราชพฤกษ์ 095-1124468
3. Aree (IBM Building) 096-7078118
4. รัชโยธิน 095-4862364
5. The Promenade (แฟชั่นไอส์แลนด์) 063-9451096
ใช้ได้ถึง: 25 Dec 2021

ลูกค้าทรูเรด ใช้ทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกฟรี เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ไข่ออนเซ็น 22 บาท/ เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29 บาท+ซุปมิโซะ 22 บาท

ประหยัด ฿51

ที่ โชนัน

ลูกค้าทรูเรด ใช้คะแนนทรูพอยท์ 99 คะแนน แลกรับ

1.เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ไข่ออนเซ็น 22.-

หรือ

2. เครื่องดื่มน้ำชาเขียวรีฟิล 29.- + ซุปมิโซะ 22.-

 

เงื่อนไข
- 1 สิทธิ์ / บัตร / 1 เดือน
- จำกัด 6500สิทธิ์ ตลอดโครงการ

- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
ใช้ได้ถึง: 30 Jun 2021