Best Deals มหกรรมยั่วน้ำลาย คัดดีลเด่นเพื่อสายกิน

พาเหรดดีลเด็ด อร่อยจุใจกับไฮไลต์เมนูโดนมากมายที่คัดมาเน้นๆ เพื่อสายกินโดยเฉพาะ 

พาเหรดดีลเด็ด อร่อยจุใจกับไฮไลต์เมนูโดนมากมายที่คัดมาเน้นๆ เพื่อสายกินโดยเฉพาะ 

Best Food Deals

ลูกค้าทรู ใช้ 59 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 50% เมื่อซื่อเครื่องดื่มทุกรายการ

เงื่อนไข
- 2 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน
- จำกัด 36,670 สิทธิ์ / แคมเปญ
- กดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์
- รหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์ 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู ลด 10 บาท เมนูเครื่องดื่ม

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แก้ว / เดือน / ใบเสร็จ
- จำกัด 50,000 สิทธิ์ / สัปดาห์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อพนักงานก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น
- งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
- รหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
- ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท"
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งกำหนดวันเติมสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ 
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trueyou.co.th หรือติดต่อ True Call Center โทร. 1242

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับเมนูเครื่องดื่มร้อน / เย็น / ปั่น (ยกเว้นน้ำดื่มพันธุ์ไทย และน้ำสมุนไพรแบบขวด)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 24,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ โดยรหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนหลังจากกดรับสิทธิ์
- กดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 31 Aug 2020

ลูกค้าทรู ใช้ 35 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 10 บาท เมนูเครื่องดื่ม

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์- 
กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชั่นหรือโทรศัพท์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- เครื่องดื่มที่ไม่ร่วมรายการ มีดังนี้ น้ำชาเขียวมะลิ, น้ำพันช์, น้ำเก๊กฮวย, น้ำฝรั่ง, น้ำอัญชันฮันนี่เลมอน และน้ำลิ้นจี่

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรู ใช้ 159 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 50 บาท โปรโมชั่น Sukishi สุข Overload

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สำหรับรูปแบบ Buffet และรับประทานที่ร้านเท่านั้น

สาขาที่ร่วมรายการ
เซ็นทรัล ลำปาง ชั้น 3 (วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 5 (วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3 (วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เดอะมอลล์ บางแค ชั้น G (วันที่ 11 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1
เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 4
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B
เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 6
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3
สยามเช็นเตอร์ ชั้น 2
เซ็นทรัล พัทยาบีช ชั้น 5
เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 3
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 3
เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3
เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 3
เมกะ บางนา ชั้น 1
แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B
เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 5
โรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 1
เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 4
เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G

ใช้ได้ถึง: 31 Aug 2020

ลูกค้าทรู ใช้ 59 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 50% เมื่อซื่อเครื่องดื่มทุกรายการ

เงื่อนไข
- 2 สิทธิ์ / ท่าน / เดือน
- จำกัด 36,670 สิทธิ์ / แคมเปญ
- กดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์
- รหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์ 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู ลด 10 บาท เมนูเครื่องดื่ม

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แก้ว / เดือน / ใบเสร็จ
- จำกัด 50,000 สิทธิ์ / สัปดาห์
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อพนักงานก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น
- งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใดๆ
- รหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนนับจากวันที่กดรับสิทธิ์
- ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท"
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งกำหนดวันเติมสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ 
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.trueyou.co.th หรือติดต่อ True Call Center โทร. 1242

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับเมนูเครื่องดื่มร้อน / เย็น / ปั่น (ยกเว้นน้ำดื่มพันธุ์ไทย และน้ำสมุนไพรแบบขวด)

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 24,000 สิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์ โดยรหัสจะหมดอายุภายใน 1 เดือนหลังจากกดรับสิทธิ์
- กดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานเท่านั้น ไม่สามารถแสดงการ capture หน้าจอเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคะแนนทรูพอยท์ทุกกรณี

ใช้ได้ถึง: 31 Aug 2020

ลูกค้าทรู ใช้ 35 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 10 บาท เมนูเครื่องดื่ม

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์- 
กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยกดรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชั่นหรือโทรศัพท์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ตุลาคม 2563
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
- เครื่องดื่มที่ไม่ร่วมรายการ มีดังนี้ น้ำชาเขียวมะลิ, น้ำพันช์, น้ำเก๊กฮวย, น้ำฝรั่ง, น้ำอัญชันฮันนี่เลมอน และน้ำลิ้นจี่

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรู ใช้ 159 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 50 บาท โปรโมชั่น Sukishi สุข Overload

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ร้านค้าเพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สำหรับรูปแบบ Buffet และรับประทานที่ร้านเท่านั้น

สาขาที่ร่วมรายการ
เซ็นทรัล ลำปาง ชั้น 3 (วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เซ็นทรัล หาดใหญ่ ชั้น 5 (วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ชั้น 3 (วันที่ 16 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เดอะมอลล์ บางแค ชั้น G (วันที่ 11 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63)
เดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น 1
เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 4
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น B
เซ็นทรัล พระราม 9 ชั้น 6
เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3
สยามเช็นเตอร์ ชั้น 2
เซ็นทรัล พัทยาบีช ชั้น 5
เซ็นทรัล ชลบุรี ชั้น 3
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
เซ็นทรัล ภูเก็ต ชั้น 3
เซ็นทรัล พิษณุโลก ชั้น 3
เซ็นทรัล อุบลราชธานี ชั้น 3
เมกะ บางนา ชั้น 1
แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น B
เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 5
โรบินสัน ฉะเชิงเทรา ชั้น 1
เซ็นทรัล พระราม 2 ชั้น 4
เซ็นทรัล เวสต์เกต ชั้น 3
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น G

ใช้ได้ถึง: 31 Aug 2020