TruePoint Station สถานีเติมทรูพอยท์ รวมโปรสุข รับทรูพอยท์จุกๆ ทุกไลฟ์สไตล์

สถานีเติมทรูพอยท์ คอยให้บริการเติมทรูพอยท์ให้คุณ

รวบรวมหลากหลายสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมแจกทรูพอยท์จุกๆ ให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นหลายเท่า

สถานีเติมทรูพอยท์ คอยให้บริการเติมทรูพอยท์ให้คุณ

รวบรวมหลากหลายสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมแจกทรูพอยท์จุกๆ ให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นหลายเท่า

รวมโปรสุข รับทรูพอยท์จุกๆ ทุกไลฟ์สไตล์

ลูกค้าทรูรับทรูพอยท์สูงสุด 1,750 คะแนน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์กับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์

ลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อดังนี้
1. ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพทย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติสำเร็จ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
2. มีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) 1 ครั้งในช่วงเวลาแคมเปญ รับทรูพอยท์ 50 คะแนน
3. สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

*เฉพาะลูกค้าทรูที่ยังไม่เคยมีการเปิดบัญชีกับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ (SBITO) เท่านั้น

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ (เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น)
- สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอย์เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ที่มีการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่่ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าจะได้ ทรูพอยท์ 200 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติจากเอสบีไอ ไทยออนไลน์ และอีก 50 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ)
- ลูกค้าจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 0.075% สำหรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ โดยทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนนโดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูกดรรหัสรับสิทธิ์ และแจ้งรหัสแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ที่
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตน
- ทุก 50,000 บาทของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ไม่จำกัดโควต้าการได้รับทรูพอยท์/ท่าน)
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- สงวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย - 31 ต.ค 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

ประกันมะเร็ง เบี้ยฯเริ่ม 9 บ./วัน รับสูงสุด 2,500 ทรูพอยท์ + เงินคืน 1,000.-

ประหยัด 500 บาท

ลูกค้าทรูซื้อประกันออนไลน์โรคมะเร็ง FWD Easy E-CANCER 2,500 ทรูพอยท์ + เงินคืน 1,000.-

ประกันมะเร็ง เบี้ยฯเริ่ม 9 บ./วัน รับสูงสุด 2,500 ทรูพอยท์+เงินคืน 1,000.- 

- รับเงินคืน 1,000 บาท** + 2,500 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน FWD Easy E-CANCER แพ็กเกจ 3 ที่ให้ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
- รับเงินคืน 300 บาท** + 1,000 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน FWD Easy E-CANCER แพ็กเกจ 2 ที่ให้ความคุ้มครอง 500,000 บาท
- รับเงินคืน 200 บาท** + 500 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน FWD Easy E-CANCER แพ็กเกจ 1 ที่ให้ความคุ้มครอง 200,000 บาท

*ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อ FWD Easy E-CANCER ได้ เพียงคนละ 1 กรมธรรม์
** เงินคืนจะจัดส่งไปยังบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกันเท่านั้น

เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ เพื่อใช้ในการซื้อประกันผ่านช่องทาง
fwdth.co/TrueEC
2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 (ลูกค้าจะต้องชำระค่าเบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
3. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนของรางวัลและจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยลูกค้าต้องระบุ เบอร์โทรศัพท์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกัน และต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น ทรูฯโดยจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติกรรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่บริษัทจัดส่งของรางวัล (ตัวอย่าง กรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายในเดือนมกราคม 2564)
4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับและกรอกรหัสรับสิทธิ์บนแพล็ทฟอร์มเท่านั้น
6. ทรูฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของทรูฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
8. คะแนนทรูพอยท์ภายใต้กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
การให้เงินคืนเป็นดุลยพินิจของทรูฯเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้เงินคืน หากทรูฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
9. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย โดยการรับประกันเป็นหน้าที่ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัททรู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท FWD
1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
3. บริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากผู้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น
3.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
3.2 ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ รับสูงสุด 2,500 ทรูพอยท์ + เงินคืน 1,000.-

ประหยัด 1,000 บาท

ลูกค้าทรูซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ Easy E-PA รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท + 2,500 ทรูพอยท์

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ สมัครง่ายคุ้มครองใน 5 นาที

- รับเงินคืน 1,000 บาท** + 2,500 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน Easy E-PA แพ็กเกจ 3 ที่ให้ความคุ้มครอง 2,000,000 บาท
- รับเงินคืน 500 บาท** + 2,000 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน Easy E-PA แพ็กเกจ 2 ที่ให้ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
- รับเงินคืน 40 บาท** + 100 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน Easy E-PA แพ็กเกจ 1 ที่ให้ความคุ้มครอง 150,000 บาท

*ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อ Easy E-PA ได้ เพียงคนละ 1 กรมธรรม์
** เงินคืนจะจัดส่งไปยังบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกันเท่านั้น

เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ เพื่อใช้ในการซื้อประกันผ่านช่องทาง
fwdth.co/TrueEPA
2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 (ลูกค้าจะต้องชำระค่าเบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
3. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนของรางวัลและจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยลูกค้าต้องระบุ เบอร์โทรศัพท์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกัน และต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น ทรูฯโดยจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติกรรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่บริษัทจัดส่งของรางวัล (ตัวอย่าง กรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายในเดือนมกราคม 2564)
4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับและกรอกรหัสรับสิทธิ์บนแพล็ทฟอร์มเท่านั้น
6. ทรูฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของทรูฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
8. คะแนนทรูพอยท์ภายใต้กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
การให้เงินคืนเป็นดุลยพินิจของทรูฯเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้เงินคืน หากทรูฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
9. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย โดยการรับประกันเป็นหน้าที่ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัททรู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับประกัน


เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท FWD
1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
3. เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามที่กรมสรรพากรกำหนด


ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังนี้
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรู รับ 1 ทรูพอยท์ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท เมื่อจองห้องพักที่ Booking.com

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทรู จองห้องพักผ่านลิงค์ที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์
2. กรอกหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน 

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับคะแนนทรูพอยท์ หากลูกค้ายังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- ในหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 90 วันหลังจากวันที่ท่านลูกค้าเช็คเอาท์จากที่พักแล้ว
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วมเท่านั้น ซึ่งที่พักที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้จะแสดงโลโก้ของ TRUE
- ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Booking.com
- ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Booking.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
- หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองห้องพัก โปรดเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู รับ 200 ทรูพอยท์ สำหรับเอเจ้นท์, ดีลเลอร์ ที่ลงทะเบียนขายหรือซื้อในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก

เงื่อนไข
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แคมเปญ
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ และเลขบัตรประชาชนที่กรอกลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีการลงทะเบียนซื้อ หรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก และกรอกข้อมูลครบถ้วน
- สมาชิก TruePoint มีการลงทะเบียนซื้อ หรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก - เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
-โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าทรู (เอเจ้นท์, ดีลเลอร์) ลงทะเบียนซื้อ หรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 15 พ.ย. 63 - 31 พ.ค 64

ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ใช้ ซีพี เซอร์ไพรส์ 90 คะแนน แลกรับ 30 ทรูพอยท์

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทำการลงทะเบียนใน CP Surprise Application
2. ทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

*ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง CP Surprise Application เท่านั้น

เงื่อนไข

- จำกัด 5,000 สิทธิ์ / เดือน
- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนซีพี เซอร์ไพรส์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน CP Surprise Application และทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อเปลี่ยนทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้ T rewards แลกคะแนน TruePoint

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้คะแนน T rewards แลกเป็น คะแนน TruePoint
อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 T rewards แลกได้ 100 Truepoint

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TRUE Point
2. แจ้งหมาย Thai ID ของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TRUE และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center เรียบร้อย
- จำกัดสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint 1 ครั้งต่อสมาชิกบัตรตลอดโครงการ และสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint มีจำนวนจำกัด

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
2. แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 15,000 สิทธิ์/แคมเปญ
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจาก คะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้าโทรไปยัง 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 30,000 สิทธิ์/แคมเปญ (10,000 สิทธิ์/เดือน)
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- กิจกรรม “รับโบนัส เมื่อโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็น TruePoint เป็นครั้งแรก” ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“TrueYou”)
- เมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แล้ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับนี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆซึ่งกำหนดขึ้นโดยผู้จัด (หากมีอยู่) รวมไปถึงคำตัดสินของผู้จัดในทุกประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
- กิจกรรมนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะมีสิทธิ์รับคะแนนโบนัส TruePoint ได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะในการทำธุรกรรมครั้งแรกของการโอนคะแนนจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ไปเป็น TruePoint ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เท่านั้น
- คะแนน TruePoint จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิก TrueID ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการร้องขอโอนคะแนนหรือรับคะแนน คำร้องขอโอนคะแนนและรับคะแนนไม่สามารถเพิกถอนได้
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมและผู้เข้าร่วม ณ เวลาใด ๆ ก็ตามผู้เข้าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้จัดเมื่อได้รับการร้องขอ
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ / หรือ ทดแทนรางวัล TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
- TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ และถือว่าเป็นแพ็คเกจรางวัลชุดเดียวกัน และการใช้คะแนน TruePoint ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก TrueYou
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรม โดยทำการแจ้ง และ / หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับโดยผู้จัด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากผู้จัด ต่อความเสียหาย และ / หรือความสูญเสียใด ๆ ที่ได้รับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรม
- ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาดล่าช้าเสียหาย ระบบช้า ระบบล่ม ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย การแก้ไขดัดแปลง การลบ การทำลาย การโจรกรรม หรือการถูกทำลายโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 คะแนนบัวหลวง Thank You Rewards แลกได้ 100 TruePoint

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้า โทร. 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าที่ใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- อัตรานี้ใช้กับการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 เท่านั้น หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาของโครงการ)
- ไม่จำกัดจำนวนการแลก / หมายเลขบัตรประชาชน / ระยะเวลาของโครงการ
- TruePoint จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูไอดีของลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
- คะแนน TruePoint ที่แลกแล้วไม่สามารถ เปลี่ยน/โอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- เมื่อทำรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็นคะแนน TruePoint แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือแลกกลับคืนเป็นคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กำหนด
- หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242

ใช้ได้ถึง: 30 Apr 2021

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 100 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 25 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 200 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 50 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 400 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 100 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูรับทรูพอยท์สูงสุด 1,750 คะแนน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์กับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์

ลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อดังนี้
1. ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพทย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติสำเร็จ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
2. มีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) 1 ครั้งในช่วงเวลาแคมเปญ รับทรูพอยท์ 50 คะแนน
3. สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

*เฉพาะลูกค้าทรูที่ยังไม่เคยมีการเปิดบัญชีกับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ (SBITO) เท่านั้น

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ (เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น)
- สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอย์เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ที่มีการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่่ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าจะได้ ทรูพอยท์ 200 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติจากเอสบีไอ ไทยออนไลน์ และอีก 50 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ)
- ลูกค้าจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 0.075% สำหรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ โดยทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนนโดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูกดรรหัสรับสิทธิ์ และแจ้งรหัสแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ที่
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตน
- ทุก 50,000 บาทของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ไม่จำกัดโควต้าการได้รับทรูพอยท์/ท่าน)
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- สงวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย - 31 ต.ค 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

ประกันมะเร็ง เบี้ยฯเริ่ม 9 บ./วัน รับสูงสุด 2,500 ทรูพอยท์ + เงินคืน 1,000.-

ประหยัด 500 บาท

ลูกค้าทรูซื้อประกันออนไลน์โรคมะเร็ง FWD Easy E-CANCER 2,500 ทรูพอยท์ + เงินคืน 1,000.-

ประกันมะเร็ง เบี้ยฯเริ่ม 9 บ./วัน รับสูงสุด 2,500 ทรูพอยท์+เงินคืน 1,000.- 

- รับเงินคืน 1,000 บาท** + 2,500 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน FWD Easy E-CANCER แพ็กเกจ 3 ที่ให้ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
- รับเงินคืน 300 บาท** + 1,000 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน FWD Easy E-CANCER แพ็กเกจ 2 ที่ให้ความคุ้มครอง 500,000 บาท
- รับเงินคืน 200 บาท** + 500 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน FWD Easy E-CANCER แพ็กเกจ 1 ที่ให้ความคุ้มครอง 200,000 บาท

*ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อ FWD Easy E-CANCER ได้ เพียงคนละ 1 กรมธรรม์
** เงินคืนจะจัดส่งไปยังบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกันเท่านั้น

เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ เพื่อใช้ในการซื้อประกันผ่านช่องทาง
fwdth.co/TrueEC
2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 (ลูกค้าจะต้องชำระค่าเบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
3. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนของรางวัลและจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยลูกค้าต้องระบุ เบอร์โทรศัพท์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกัน และต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น ทรูฯโดยจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติกรรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่บริษัทจัดส่งของรางวัล (ตัวอย่าง กรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายในเดือนมกราคม 2564)
4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับและกรอกรหัสรับสิทธิ์บนแพล็ทฟอร์มเท่านั้น
6. ทรูฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของทรูฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
8. คะแนนทรูพอยท์ภายใต้กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
การให้เงินคืนเป็นดุลยพินิจของทรูฯเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้เงินคืน หากทรูฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
9. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย โดยการรับประกันเป็นหน้าที่ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัททรู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท FWD
1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
3. บริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินตามกรมธรรม์ หากผู้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งอันเป็นผลมาจากสาเหตุ หรือเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้ เช่น
3.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน อันเนื่องมาจากสาเหตุความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
3.2 ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (waiting period) หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ รับสูงสุด 2,500 ทรูพอยท์ + เงินคืน 1,000.-

ประหยัด 1,000 บาท

ลูกค้าทรูซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ Easy E-PA รับเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท + 2,500 ทรูพอยท์

ประกันอุบัติเหตุออนไลน์ สำหรับทุกไลฟ์สไตล์ สมัครง่ายคุ้มครองใน 5 นาที

- รับเงินคืน 1,000 บาท** + 2,500 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน Easy E-PA แพ็กเกจ 3 ที่ให้ความคุ้มครอง 2,000,000 บาท
- รับเงินคืน 500 บาท** + 2,000 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน Easy E-PA แพ็กเกจ 2 ที่ให้ความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
- รับเงินคืน 40 บาท** + 100 ทรูพอยท์ ทุกการซื้อประกัน Easy E-PA แพ็กเกจ 1 ที่ให้ความคุ้มครอง 150,000 บาท

*ลูกค้า 1 ท่าน สามารถซื้อ Easy E-PA ได้ เพียงคนละ 1 กรมธรรม์
** เงินคืนจะจัดส่งไปยังบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทของลูกค้า ผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกันเท่านั้น

เงื่อนไข
1. ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ เพื่อใช้ในการซื้อประกันผ่านช่องทาง
fwdth.co/TrueEPA
2. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 (ลูกค้าจะต้องชำระค่าเบี้ยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
3. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนของรางวัลและจะจัดส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าโดยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ ที่สมัครบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยลูกค้าต้องระบุ เบอร์โทรศัพท์ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชน ที่ซื้อประกัน และต้องมีบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทก่อนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแล้วเท่านั้น ทรูฯโดยจะจัดส่งของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากเดือนที่ได้รับการอนุมัติกรรมธรรม์ โดยกรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับ ณ วันที่บริษัทจัดส่งของรางวัล (ตัวอย่าง กรมธรรม์ที่ได้รับการอนุมัติกรมธรรม์ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายในเดือนมกราคม 2564)
4. ลูกค้าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้สมัครทรูมันนี่ วอลเล็ท และ/หรือใช้ยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายของตนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกันเท่านั้น หากบริษัทฯตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้ของรางวัล หรือเรียกของรางวัลคืน รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรายนั้นทันที
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับและกรอกรหัสรับสิทธิ์บนแพล็ทฟอร์มเท่านั้น
6. ทรูฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของทรูฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
8. คะแนนทรูพอยท์ภายใต้กิจกรรมนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
การให้เงินคืนเป็นดุลยพินิจของทรูฯเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้เงินคืน หากทรูฯ ตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
9. การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย โดยการรับประกันเป็นหน้าที่ของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัททรู ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรับประกัน


เงื่อนไขการรับประกันของบริษัท FWD
1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
3. เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามที่กรมสรรพากรกำหนด


ข้อยกเว้น การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังนี้
1. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
3. ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2021

ลูกค้าทรู รับ 1 ทรูพอยท์ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท เมื่อจองห้องพักที่ Booking.com

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทรู จองห้องพักผ่านลิงค์ที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์
2. กรอกหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน 

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับคะแนนทรูพอยท์ หากลูกค้ายังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- ในหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 90 วันหลังจากวันที่ท่านลูกค้าเช็คเอาท์จากที่พักแล้ว
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วมเท่านั้น ซึ่งที่พักที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้จะแสดงโลโก้ของ TRUE
- ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Booking.com
- ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Booking.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
- หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองห้องพัก โปรดเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู รับ 200 ทรูพอยท์ สำหรับเอเจ้นท์, ดีลเลอร์ ที่ลงทะเบียนขายหรือซื้อในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก

เงื่อนไข
- จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แคมเปญ
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเบอร์โทรศัพท์ ชื่อ และเลขบัตรประชาชนที่กรอกลงทะเบียนแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีการลงทะเบียนซื้อ หรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก และกรอกข้อมูลครบถ้วน
- สมาชิก TruePoint มีการลงทะเบียนซื้อ หรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก - เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
-โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าทรู (เอเจ้นท์, ดีลเลอร์) ลงทะเบียนซื้อ หรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 15 พ.ย. 63 - 31 พ.ค 64

ใช้ได้ถึง: 31 May 2021

ใช้ ซีพี เซอร์ไพรส์ 90 คะแนน แลกรับ 30 ทรูพอยท์

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทำการลงทะเบียนใน CP Surprise Application
2. ทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

*ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง CP Surprise Application เท่านั้น

เงื่อนไข

- จำกัด 5,000 สิทธิ์ / เดือน
- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนซีพี เซอร์ไพรส์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน CP Surprise Application และทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อเปลี่ยนทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้ T rewards แลกคะแนน TruePoint

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้คะแนน T rewards แลกเป็น คะแนน TruePoint
อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 T rewards แลกได้ 100 Truepoint

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TRUE Point
2. แจ้งหมาย Thai ID ของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TRUE และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center เรียบร้อย
- จำกัดสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint 1 ครั้งต่อสมาชิกบัตรตลอดโครงการ และสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint มีจำนวนจำกัด

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
2. แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 15,000 สิทธิ์/แคมเปญ
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจาก คะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้าโทรไปยัง 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 30,000 สิทธิ์/แคมเปญ (10,000 สิทธิ์/เดือน)
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- กิจกรรม “รับโบนัส เมื่อโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็น TruePoint เป็นครั้งแรก” ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“TrueYou”)
- เมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แล้ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับนี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆซึ่งกำหนดขึ้นโดยผู้จัด (หากมีอยู่) รวมไปถึงคำตัดสินของผู้จัดในทุกประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
- กิจกรรมนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะมีสิทธิ์รับคะแนนโบนัส TruePoint ได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะในการทำธุรกรรมครั้งแรกของการโอนคะแนนจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ไปเป็น TruePoint ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เท่านั้น
- คะแนน TruePoint จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิก TrueID ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการร้องขอโอนคะแนนหรือรับคะแนน คำร้องขอโอนคะแนนและรับคะแนนไม่สามารถเพิกถอนได้
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมและผู้เข้าร่วม ณ เวลาใด ๆ ก็ตามผู้เข้าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้จัดเมื่อได้รับการร้องขอ
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ / หรือ ทดแทนรางวัล TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
- TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ และถือว่าเป็นแพ็คเกจรางวัลชุดเดียวกัน และการใช้คะแนน TruePoint ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก TrueYou
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรม โดยทำการแจ้ง และ / หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับโดยผู้จัด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากผู้จัด ต่อความเสียหาย และ / หรือความสูญเสียใด ๆ ที่ได้รับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรม
- ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาดล่าช้าเสียหาย ระบบช้า ระบบล่ม ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย การแก้ไขดัดแปลง การลบ การทำลาย การโจรกรรม หรือการถูกทำลายโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 คะแนนบัวหลวง Thank You Rewards แลกได้ 100 TruePoint

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้า โทร. 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าที่ใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- อัตรานี้ใช้กับการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 เท่านั้น หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาของโครงการ)
- ไม่จำกัดจำนวนการแลก / หมายเลขบัตรประชาชน / ระยะเวลาของโครงการ
- TruePoint จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูไอดีของลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
- คะแนน TruePoint ที่แลกแล้วไม่สามารถ เปลี่ยน/โอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- เมื่อทำรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็นคะแนน TruePoint แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือแลกกลับคืนเป็นคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กำหนด
- หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242

ใช้ได้ถึง: 30 Apr 2021

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 100 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 25 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 200 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 50 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 400 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 100 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020