TruePoint Station สถานีเติมทรูพอยท์ รวมโปรสุข รับทรูพอยท์จุกๆ ทุกไลฟ์สไตล์

สถานีเติมทรูพอยท์ คอยให้บริการเติมทรูพอยท์ให้คุณ

รวบรวมหลากหลายสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมแจกทรูพอยท์จุกๆ ให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นหลายเท่า

สถานีเติมทรูพอยท์ คอยให้บริการเติมทรูพอยท์ให้คุณ

รวบรวมหลากหลายสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมแจกทรูพอยท์จุกๆ ให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นหลายเท่า

รวมโปรสุข รับทรูพอยท์จุกๆ ทุกไลฟ์สไตล์

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโค้ดคูปองแลกรับฟรีเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ (ร้อน/เย็น) ขนาด M หรือ L เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ เมื่อรีวิวร้านอาหารและได้รับคะแนนรีวิวตั้งแต่ 80 ทรูพอยท์ขึ้นไป / 1 รีวิว


วิธีการร่วมกิจกรรม
รับโค้ดคูปองแลกรับฟรีเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ (ร้อน/เย็น) ขนาด M หรือ L เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ เมื่อรีวิวร้านอาหารและได้รับคะแนนรีวิวตั้งแต่ 80 ทรูพอยท์ ขึ้นไป ต่อ 1 รีวิว ภายใต้แคมเปญ "review me" รีวิวได้ฟรีทรูพอยท์

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจำนวน 4,500 คูปองจะหมด

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจำนวน 4,500 คูปองจะหมด
2. คัดเลือกจากรีวิวที่ผ่านการพิจารณาและได้รับคะแนน 80 ทรูพอยท์ หรือมากกว่า ต่อ 1 รีวิว จะได้รับโค้ดคูปองแลกรับฟรีเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ (ร้อน/เย็น) ขนาด M หรือ L เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ
3. รีวิวจะได้รับการตรวจสอบ, อนุมัติ และทรูพอยท์จะโอนเข้าบัญชีของผู้รีวิวตามทรูไอดีที่ระบุในขั้นตอนของรีวิว ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ส่งรีวิว
3. โค้ดคูปองแลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ จะส่งให้กับผู้ที่รีวิวเข้าเงื่อนไข โดยวิธีแนบ code ไปกับ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของทรูไอดีนั้นๆ ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่รีวิวได้รับการอนุมัติ
3. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ทรูไอดี สามารถรีวิวได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้า ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยสามารถส่งรีวิวเข้ามาได้ไม่จำกัดที่ URL : http://bit.ly/30172MV โดยดูรายละเอียดแคมเปญได้ที่ https://reviewme.trueid.net
4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีทรูไอดีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และต้องกรอกหมายเลขทรูไอดี ในขั้นตอนเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนนหลังรีวิวได้รับการอนุมัติ กรณีทรูไอดีผู้ร่วมกิจกรรมผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล(Business sim) หรือนำไปผูกเป็น Business sim ในภายหลัง ทรูพอยท์จะโอนเข้าไปที่ทรูไอดีของนิติบุคคลนั้นๆ
6. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 บัตรประชาชน จำกัดการได้รับทรูพอยท์ 3,000 ทรูพอยท์ ต่อ เดือน
7. ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการรีวิว ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์ กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งข้อมูลรีวิวจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ทรูยู จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
8. รีวิวที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน บริษัทฯ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของรีวิว
9. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ริวิวไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การได้รับทรูพอยท์ของผู้รีวิว ผู้รีวิวไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้รีวิวได้
10. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่จดทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูยูด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 หมายเลขโทรศัพท์
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รับรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในการเล่นทุกรูปแบบ

เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรีวิว
1. คัดเลือกจากรีวิวที่ใส่ข้อมูลรีวิวได้ครบถ้วน, เหมาะสม และมีประโยชน์กับผู้เข้ามาอ่านรีวิวต่อ ประกอบด้วย ข้อความรีวิว (10 ทรูพอยท์), เมนูห้ามพลาด (5 ทรูพอยท์), ราคาอาหารต่อคน (5 ทรูพอยท์), คำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้า (10 ทรูพอยท์), รูปภาพ 4 รูป (รูปละ 10 ทรูพอยท์), Rating (5 ทรูพอยท์) ,สิ่งอำนวยความสะดวก (5 ทรูพอยท์)
2. รูปแบบรีวิวที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ใช้คำสุภาพ ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
3. รูปภาพที่ใช้รีวิวต้องไม่ใช้รูปภาพที่ค้นหามาจากทางอินเทอร์เน็ต, คลังภาพ (Stock Photo), นำรูปของบุคคลอื่นมาใช้ หรือคัดลอกข้อมูลรีวิวมาจากแหล่งอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ หรือบทความอื่น รูปภาพต้องเป็นรูปที่ถ่ายเอง และมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่รีวิวเท่านั้น
4. เนื้อหาของรีวิวจะต้องไม่มีเจตนาที่จะเพิ่มอัตราการรีวิวอย่างรวดเร็ว หรือ เพิ่มจำนวนตัวอักษรโดยไม่มีความจำเป็น เช่น การคัดลอกเนื้อหาซ้ำๆ เพื่อนำไปลงในอีกรีวิว, การใช้อีโมติคอนติดกันเป็นจำนวนมาก, การใช้ตัวอักษรซ้ำๆติดกันเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น มากกกกกกกกกกกก เป็นต้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้คูปองเครื่องดื่ม ทรูคอฟฟี่
- คูปองนี้สามารถใช้แลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ร้อน / เย็น ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มประเภท น้ำผลไม้ น้ำบรรจุกระป๋อง น้ำบรรจุขวด หรือสินค้าอื่นๆ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือบัตรสมาชิกต่างๆ ได้
- คูปอง หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ขอสงวนสิทธิ์การใช้ได้ที่ร้านทรู คอฟฟี่ ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์, สาขาต่างประเทศ และ ทรู คอฟฟี่โกไม่ร่วมรายการ
- สามารถใช้แลกรับเครื่องดื่มได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาได้
- เมนูที่ร่วมรายการ
M - TW Strawberry
L+ Americano
L - Iced Americano
L - Iced Latte
L - Iced Cappuccino
True Signature Iced Coffee
M - Iced Chocolate
M - Iced Nishio Matcha Latte
L- Fizzy Red Plum Soda
L- Iced Shaken Lemon Tea
Kaffe-Yen
O-Lieng
Yok-Lor
Cha-nom-Yen
Cha-dum-Yen
O-CHA

เงื่อนไขการได้รับทรูพอยท์
1. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่จดทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูยูด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 หมายเลขโทรศัพท์
2. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 บัตรประชาชน จำกัดการได้รับทรูพอยท์ 3,000 ทรูพอยท์ ต่อ เดือน
3. ทรูพอยท์ที่ได้รับสามารถนำไปสะสมใช้เป็นส่วนลดในการรับสิทธิ์ต่างๆ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4. ผู้ร่วมสนุกไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกทรูพอยท์เป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีทรูไอดีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และต้องกรอกหมายเลขทรูไอดี ในขั้นตอนเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนนหลังรีวิวได้รับการอนุมัติ กรณีทรูไอดีผู้ร่วมกิจกรรมผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล(Business sim) หรือนำไปผูกเป็น Business sim ในภายหลัง ทรูพอยท์จะโอนเข้าไปที่ทรูไอดีของนิติบุคคลนั้นๆ

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน และกดรับสิทธิ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น (จำนวน 25 ท่าน ต่อวัน)

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.

เงื่อนไข
1. ลูกค้าทรูจะต้องทำการล็อคอิน และลงทะเบียนทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. วิธีการร่วมกิจกรรม : รับชมรายการหาเรื่องกิน ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี และกดรับสิทธิ์ที่ Banner กิจกรรมบนหน้าจอรายการเท่านั้น
3. ผู้โชคดีกดรับสิทธิ์สำเร็จ 50 ทรูพอยท์ จำนวน 25 ท่าน ของแต่ละวันที่รายการออกอากาศ จะได้รับ 50 ทรูพอยท์ โดยทรูพอยท์จะเข้าบัญชีของผู้โชคดีที่ Login เข้าสู่ระบบทรูไอดีที่ทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับสิทธิ์สำเร็จ
4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการชมรายการที่กำหนด ในช่วงวันที่กำหนด และรับสิทธิ์สำเร็จในช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
8. จำกัด 50 ทรูพอยท์ จำนวน 25 ท่านต่อวัน รวม 1,250 ทรูพอยท์ ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
9. จำกัด 40,000 ทรูพอยท์ ตลอดทั้งกิจกรรม
10. บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น

ลูลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน และกดรับสิทธิ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น (จำนวน 10 ท่าน ต่อวัน)

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.

เงื่อนไข
1. ลูกค้าทรูจะต้องทำการล็อคอิน และลงทะเบียนทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. วิธีการร่วมกิจกรรม : รับชมรายการหาเรื่องกิน ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี และกดรับสิทธิ์ที่ Banner กิจกรรมบนหน้าจอรายการเท่านั้น
3. ผู้โชคดีกดรับสิทธิ์สำเร็จ 100 ทรูพอยท์ จำนวน 10 ท่าน ของแต่ละวันที่รายการออกอากาศ จะได้รับ 100 ทรูพอยท์ โดยทรูพอยท์จะเข้าบัญชีของผู้โชคดีที่ Login เข้าสู่ระบบทรูไอดีที่ทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับสิทธิ์สำเร็จ
4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการชมรายการที่กำหนด ในช่วงวันที่กำหนด และรับสิทธิ์สำเร็จในช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
8. จำกัด 100 ทรูพอยท์ จำนวน 10 ท่านต่อวัน รวม 1,000 ทรูพอยท์ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
9. จำกัด 40,000 ทรูพอยท์ ตลอดทั้งกิจกรรม
10. บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูรับทรูพอยท์สูงสุด 1,750 คะแนน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์กับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์

ลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อดังนี้
1. ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพทย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติสำเร็จ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
2. มีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) 1 ครั้งในช่วงเวลาแคมเปญ รับทรูพอยท์ 50 คะแนน
3. สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

*เฉพาะลูกค้าทรูที่ยังไม่เคยมีการเปิดบัญชีกับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ (SBITO) เท่านั้น

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ (เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น)
- สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอย์เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ที่มีการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่่ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าจะได้ ทรูพอยท์ 200 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติจากเอสบีไอ ไทยออนไลน์ และอีก 50 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ)
- ลูกค้าจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 0.075% สำหรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ โดยทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนนโดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูกดรรหัสรับสิทธิ์ และแจ้งรหัสแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ที่
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตน
- ทุก 50,000 บาทของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ไม่จำกัดโควต้าการได้รับทรูพอยท์/ท่าน)
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- สงวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย - 31 ต.ค 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูซื้อประกันสะสมทรัพย์ ออนไลน์ Easy E-save 10/4 จาก FWD รับสูงสุด 1,000 ทรูพอยท์

เพิ่มเติม
ซื้อ 50,000 บาทหรือต่ำกว่า/ปี รับ 500 ทรูพอยท์
ซื้อมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป/ปี รับ 1,000 ทรูพอยท์
เริ่ม 15 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63  

รายละเอียด
- ประกันสะสมทรัพย์ ออนไลน์ Easy E-save ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จากเอฟดับบลิวดีจ่ายเบี้ยฯ สั้น ลดหย่อนภาษีได้
- ซื้อออนไลน์ได้เองง่ายๆ ได้คุ้มกว่า การันตีเงินคืนสูง 6%
- จ่ายเบี้ยฯสั้นแค่ 4 ปี คุ้มครองชีวิตยาว 10 ปี
- มีเงินคืน 6% ของทุนประกันสิ้นปีที่ 1-9
- ครบ 10 ปี รับเงินคืน 280% ของทุนประกัน
- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
- เริ่มจ่ายเบี้ยฯเพียง 20,000 บาทต่อปี
- รับประกันตั้งแต่อายุ 20-60 ปี

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ที่
https://bit.ly/2ZMX8wM
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
- ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- หากท่านยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาท่านจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ท่านชำระไปแล้ว
- มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่แสดงในตารางเป็นมูลค่า ณ สิ้นปี หลังหักเงินจ่ายคืน(สิ้นปีกรมธรรม์)ออกแล้ว
- ท่านสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง



ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อแพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone ราคาพิเศษ 2,790 บาท

แพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone ราคาพิเศษ 2,790 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท) มีเฉพาะ วันพุธ และ วันเสาร์

เงื่อนไข
- ลูกค้าแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ และเลขบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิพิเศษ
- สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 082-951-8820 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://theluxeasia.com/
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม ทรูพอยท์ 200 คะแนน เมื่อซื้อแพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone ผ่านทาง โทร.082-951-8820 ระหว่าง 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชนที่ได้รับจากลูกค้าในขั้นตอนการจองเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับทรูพอยท์ ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- ลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมหากท่านยกเลิกการจอง ไม่ว่าเงื่อนไขการยกเลิกการจองจะระบุไว้เช่นไร
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ คือเป็นที่สิ้นสุด
- ลูกค้าต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท เดอะ ลักซ์ เอเชีย จำกัด และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมทรูพอยท์โปรแกรม
- ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในขั้นตอนการจองให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน
- ระบบจะใส่คะแนนทรูพอยท์ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าซื้อแพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone แล้ว
- สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Nov 2020

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันครบ 80 ลิตร และ 100 ลิตร

ลูกค้าทรู รับ TruePoint สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ ครบตามกำหนด  ดังนี้
- รับ TruePoint 50 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 80 - 99 ลิตร / ท่าน / เดือน
- รับ TruePoint 100 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 100 ลิตรขึ้นไป / ท่าน / เดือน 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์ ก่อนชำระเงิน
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์เพื่อทำการสะสมคะแนน TruePoint ก่อนชำระเงินเท่านั้น 
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint สูงสุด 100 คะแนนต่อท่านต่อเดือน โดยจะได้คะแนน TruePoint ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- คะแนน TruePoint ที่นำมาคำนวณคิดจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม 
- จำนวนลิตรสะสมเริ่มนับตั้งแต่ 00.01 น. ถึง 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ 
- เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น 
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ TruePoint กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีการประกาศให้ทราบไว้ที่ 
www.trueyou.co.th

ใช้ได้ถึง: 30 Nov 2020

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์
- ลูกค้าทรูการ์ด รับทรูพอยท์ 2 คะแนน / ลิตร
- ลูกค้าทรูทั่วไป รับทรูพอยท์ 1 คะแนน / ลิตร

เงื่อนไข
- แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์ ก่อนชำระเงิน
- จำกัดการเติมน้ำมัน 1 ท่าน ไม่เกิน 60 ลิตร / การเติมน้ำมัน 1 ครั้ง และรวมไม่เกิน 400 ลิตร / ท่าน / เดือน (นับตั้งแต่ 00.01 - 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมันขั้นต่ำจำนวน 1 ลิตร ขึ้นไป / ครั้ง 
- คะแนนทรูพอยท์ ที่ได้รับ คำนวณจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น ที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
-  เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ทรูพอยท์ กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด 
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ใช้ได้ถึง: 30 Nov 2020

ลูกค้าทรู รับ 1 ทรูพอยท์ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท เมื่อจองห้องพักที่ Booking.com

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทรู จองห้องพักผ่านลิงค์ที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์
2. กรอกหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน 

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับคะแนนทรูพอยท์ หากลูกค้ายังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- ในหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 90 วันหลังจากวันที่ท่านลูกค้าเช็คเอาท์จากที่พักแล้ว
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วมเท่านั้น ซึ่งที่พักที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้จะแสดงโลโก้ของ TRUE
- ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Booking.com
- ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Booking.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
- หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองห้องพัก โปรดเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อกรอกข้อมูลขายรถ ผ่าน Website CARRO

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อกรอกข้อมูลขายรถ ผ่าน Website CARRO

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แคมเปญ
- จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชนที่ได้ใส่ไว้ในขั้นตอนหลังจากเข้าลงขายในเว็บไซต์ CARRO Thailand คลิก https://th.carro.co/sell-car/express ท่านไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีการเข้าลงขายและปิดการขายในเว็บไซต์ Carro Thailand
- สมาชิก TruePoint จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หลังจากมีการลงขายใน เว็บไซต์ Carro Thailand
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า True ที่มีการซื้อ หรือขายจบผ่านช่องทางของ CARRO ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อรีวิวบริการ หรือแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ลงใน CARRO facebook

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อรีวิวบริการ หรือแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ลงใน CARRO facebook

**สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการกับ CARRO เท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์และชื่อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Facebook Inbox ของ CARRO
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีรีวิวแอปพลิเคชั่น หรือบริการของ CARRO ผ่านทาง Facebook CARRO Thailand และแจ้งรายละเอียดชื่อ-สกุล, เบอร์ติดต่อ, Email
กับทางเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง Facebook Inbox ของ CARRO
- สมาชิก TruePoint รีวิวแอปพลิเคชั่น หรือบริการของ CARRO และแจ้งรายละเอียดชื่อ-สกุล, เบอร์ติดต่อ, Email กับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Facebook Inbox ของ CARRO ให้ครบถ้วน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าทรู ที่ รีวิวบริการ หรือแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ลงใน CARRO facebook ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนซื้อหรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนซื้อหรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก

**เฉพาะ ลูกค้า เอเจ้นท์, ดีลเลอร์ โหลดแอปได้ที่
http://onelink.to/va2hyz

เงื่อนไข
เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับดีลเลอร์ และเอเจ้นท์ :
- จำกัด 100 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์และชื่อที่กรอกลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale คลิก http://onelink.to/va2hyz
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ครั้งแรก
- สมาชิก TruePoint มีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ครั้งแรกและกรอกข้อมูลครบถ้วน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าทรูสำหรับเอเจ้นท์, ดีลเลอร์ ที่ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ครั้งแรก ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เมื่อเข้ามาประมูลซื้อรถยนต์ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เมื่อเข้ามาประมูลซื้อรถยนต์ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale

***เฉพาะลูกค้าดีลเลอร์ที่เข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน

เงื่อนไข
- จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เเบอร์โทรศัพท์, ชื่อ และบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale
คลิก http://onelink.to/va2hyz
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนน เมื่อดีลเลอร์เข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale เป็นจำนวนติดต่อกัน 3 วัน
- สมาชิก TruePoint มีการเข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale เป็นจำนวนติดต่อกัน 3 วัน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะดีลเลอร์ ที่เข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale

**สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ ที่เคยเข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ไม่จำกัดจำนวนรถยนต์ในการโพสขายต่อวัน

เงื่อนไข
- จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์, ชื่อ และบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale
คลิก http://onelink.to/va2hyz
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนน เมื่อลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ไม่จำกัดจำนวนรถยนต์ในการโพสขายต่อวัน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะเอเจ้นท์ สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ไม่จำกัดจำนวนรถยนต์ในการโพสขายต่อวัน ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ใช้ ซีพี เซอร์ไพรส์ 90 คะแนน แลกรับ 30 ทรูพอยท์

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทำการลงทะเบียนใน CP Surprise Application
2. ทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

*ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง CP Surprise Application เท่านั้น

เงื่อนไข

- จำกัด 5,000 สิทธิ์ / เดือน
- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนซีพี เซอร์ไพรส์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน CP Surprise Application และทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อเปลี่ยนทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้ T rewards แลกคะแนน TruePoint

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้คะแนน T rewards แลกเป็น คะแนน TruePoint
อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 T rewards แลกได้ 100 Truepoint

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TRUE Point
2. แจ้งหมาย Thai ID ของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TRUE และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center เรียบร้อย
- จำกัดสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint 1 ครั้งต่อสมาชิกบัตรตลอดโครงการ และสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint มีจำนวนจำกัด

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
2. แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 15,000 สิทธิ์/แคมเปญ
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจาก คะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้าโทรไปยัง 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 30,000 สิทธิ์/แคมเปญ (10,000 สิทธิ์/เดือน)
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- กิจกรรม “รับโบนัส เมื่อโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็น TruePoint เป็นครั้งแรก” ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“TrueYou”)
- เมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แล้ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับนี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆซึ่งกำหนดขึ้นโดยผู้จัด (หากมีอยู่) รวมไปถึงคำตัดสินของผู้จัดในทุกประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
- กิจกรรมนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะมีสิทธิ์รับคะแนนโบนัส TruePoint ได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะในการทำธุรกรรมครั้งแรกของการโอนคะแนนจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ไปเป็น TruePoint ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เท่านั้น
- คะแนน TruePoint จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิก TrueID ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการร้องขอโอนคะแนนหรือรับคะแนน คำร้องขอโอนคะแนนและรับคะแนนไม่สามารถเพิกถอนได้
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมและผู้เข้าร่วม ณ เวลาใด ๆ ก็ตามผู้เข้าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้จัดเมื่อได้รับการร้องขอ
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ / หรือ ทดแทนรางวัล TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
- TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ และถือว่าเป็นแพ็คเกจรางวัลชุดเดียวกัน และการใช้คะแนน TruePoint ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก TrueYou
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรม โดยทำการแจ้ง และ / หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับโดยผู้จัด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากผู้จัด ต่อความเสียหาย และ / หรือความสูญเสียใด ๆ ที่ได้รับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรม
- ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาดล่าช้าเสียหาย ระบบช้า ระบบล่ม ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย การแก้ไขดัดแปลง การลบ การทำลาย การโจรกรรม หรือการถูกทำลายโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 คะแนนบัวหลวง Thank You Rewards แลกได้ 100 TruePoint

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้า โทร. 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าที่ใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- อัตรานี้ใช้กับการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 เท่านั้น หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาของโครงการ)
- ไม่จำกัดจำนวนการแลก / หมายเลขบัตรประชาชน / ระยะเวลาของโครงการ
- TruePoint จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูไอดีของลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
- คะแนน TruePoint ที่แลกแล้วไม่สามารถ เปลี่ยน/โอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- เมื่อทำรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็นคะแนน TruePoint แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือแลกกลับคืนเป็นคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กำหนด
- หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242

ใช้ได้ถึง: 30 Apr 2021

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 100 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 25 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 200 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 50 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 400 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 100 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโค้ดคูปองแลกรับฟรีเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ (ร้อน/เย็น) ขนาด M หรือ L เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ เมื่อรีวิวร้านอาหารและได้รับคะแนนรีวิวตั้งแต่ 80 ทรูพอยท์ขึ้นไป / 1 รีวิว


วิธีการร่วมกิจกรรม
รับโค้ดคูปองแลกรับฟรีเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ (ร้อน/เย็น) ขนาด M หรือ L เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ เมื่อรีวิวร้านอาหารและได้รับคะแนนรีวิวตั้งแต่ 80 ทรูพอยท์ ขึ้นไป ต่อ 1 รีวิว ภายใต้แคมเปญ "review me" รีวิวได้ฟรีทรูพอยท์

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจำนวน 4,500 คูปองจะหมด

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563 หรือจนกว่าของรางวัลจำนวน 4,500 คูปองจะหมด
2. คัดเลือกจากรีวิวที่ผ่านการพิจารณาและได้รับคะแนน 80 ทรูพอยท์ หรือมากกว่า ต่อ 1 รีวิว จะได้รับโค้ดคูปองแลกรับฟรีเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ (ร้อน/เย็น) ขนาด M หรือ L เฉพาะเมนูที่ร่วมรายการ
3. รีวิวจะได้รับการตรวจสอบ, อนุมัติ และทรูพอยท์จะโอนเข้าบัญชีของผู้รีวิวตามทรูไอดีที่ระบุในขั้นตอนของรีวิว ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ส่งรีวิว
3. โค้ดคูปองแลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ จะส่งให้กับผู้ที่รีวิวเข้าเงื่อนไข โดยวิธีแนบ code ไปกับ SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของทรูไอดีนั้นๆ ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่รีวิวได้รับการอนุมัติ
3. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ทรูไอดี สามารถรีวิวได้ 1 ครั้ง ต่อ 1 ร้านค้า ตลอดระยะเวลากิจกรรม โดยสามารถส่งรีวิวเข้ามาได้ไม่จำกัดที่ URL : http://bit.ly/30172MV โดยดูรายละเอียดแคมเปญได้ที่ https://reviewme.trueid.net
4. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีทรูไอดีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และต้องกรอกหมายเลขทรูไอดี ในขั้นตอนเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนนหลังรีวิวได้รับการอนุมัติ กรณีทรูไอดีผู้ร่วมกิจกรรมผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล(Business sim) หรือนำไปผูกเป็น Business sim ในภายหลัง ทรูพอยท์จะโอนเข้าไปที่ทรูไอดีของนิติบุคคลนั้นๆ
6. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 บัตรประชาชน จำกัดการได้รับทรูพอยท์ 3,000 ทรูพอยท์ ต่อ เดือน
7. ผู้ร่วมกิจกรรมรีวิวต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการรีวิว ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์ กรณีมีข้อพิพาทการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ส่งข้อมูลรีวิวจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ทรูยู จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
8. รีวิวที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน บริษัทฯ มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของรีวิว
9. ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ริวิวไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์การได้รับทรูพอยท์ของผู้รีวิว ผู้รีวิวไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้รีวิวได้
10. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่จดทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูยูด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 หมายเลขโทรศัพท์
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ทีมงานจะทำการตัดสิทธิ์รับรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในการเล่นทุกรูปแบบ

เกณฑ์การคัดเลือกและตัดสินรีวิว
1. คัดเลือกจากรีวิวที่ใส่ข้อมูลรีวิวได้ครบถ้วน, เหมาะสม และมีประโยชน์กับผู้เข้ามาอ่านรีวิวต่อ ประกอบด้วย ข้อความรีวิว (10 ทรูพอยท์), เมนูห้ามพลาด (5 ทรูพอยท์), ราคาอาหารต่อคน (5 ทรูพอยท์), คำอธิบายเกี่ยวกับร้านค้า (10 ทรูพอยท์), รูปภาพ 4 รูป (รูปละ 10 ทรูพอยท์), Rating (5 ทรูพอยท์) ,สิ่งอำนวยความสะดวก (5 ทรูพอยท์)
2. รูปแบบรีวิวที่นำเสนอจะต้องมีความเหมาะสม ใช้คำสุภาพ ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคมไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึง ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
3. รูปภาพที่ใช้รีวิวต้องไม่ใช้รูปภาพที่ค้นหามาจากทางอินเทอร์เน็ต, คลังภาพ (Stock Photo), นำรูปของบุคคลอื่นมาใช้ หรือคัดลอกข้อมูลรีวิวมาจากแหล่งอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ หนังสือ หรือบทความอื่น รูปภาพต้องเป็นรูปที่ถ่ายเอง และมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่รีวิวเท่านั้น
4. เนื้อหาของรีวิวจะต้องไม่มีเจตนาที่จะเพิ่มอัตราการรีวิวอย่างรวดเร็ว หรือ เพิ่มจำนวนตัวอักษรโดยไม่มีความจำเป็น เช่น การคัดลอกเนื้อหาซ้ำๆ เพื่อนำไปลงในอีกรีวิว, การใช้อีโมติคอนติดกันเป็นจำนวนมาก, การใช้ตัวอักษรซ้ำๆติดกันเพื่อแสดงอารมณ์ เช่น มากกกกกกกกกกกก เป็นต้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้คูปองเครื่องดื่ม ทรูคอฟฟี่
- คูปองนี้สามารถใช้แลกรับเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ร้อน / เย็น ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มประเภท น้ำผลไม้ น้ำบรรจุกระป๋อง น้ำบรรจุขวด หรือสินค้าอื่นๆ
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย ส่วนลด หรือบัตรสมาชิกต่างๆ ได้
- คูปอง หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ขอสงวนสิทธิ์การใช้ได้ที่ร้านทรู คอฟฟี่ ยกเว้นสาขาเฟรนไชส์, สาขาต่างประเทศ และ ทรู คอฟฟี่โกไม่ร่วมรายการ
- สามารถใช้แลกรับเครื่องดื่มได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถขยายหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาได้
- เมนูที่ร่วมรายการ
M - TW Strawberry
L+ Americano
L - Iced Americano
L - Iced Latte
L - Iced Cappuccino
True Signature Iced Coffee
M - Iced Chocolate
M - Iced Nishio Matcha Latte
L- Fizzy Red Plum Soda
L- Iced Shaken Lemon Tea
Kaffe-Yen
O-Lieng
Yok-Lor
Cha-nom-Yen
Cha-dum-Yen
O-CHA

เงื่อนไขการได้รับทรูพอยท์
1. กิจกรรมนี้ สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่จดทะเบียนหมายเลขบัตรประชาชนที่ถูกต้องตามเงื่อนไขและล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันทรูยูด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 หมายเลขโทรศัพท์
2. สงวนสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม 1 ท่าน ต่อ 1 บัตรประชาชน จำกัดการได้รับทรูพอยท์ 3,000 ทรูพอยท์ ต่อ เดือน
3. ทรูพอยท์ที่ได้รับสามารถนำไปสะสมใช้เป็นส่วนลดในการรับสิทธิ์ต่างๆ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
4. ผู้ร่วมสนุกไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกทรูพอยท์เป็นเงินสดหรือของรางวัลอย่างอื่นได้ และต้องใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น
ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีทรูไอดีเป็นหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอชเท่านั้น และต้องกรอกหมายเลขทรูไอดี ในขั้นตอนเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนนหลังรีวิวได้รับการอนุมัติ กรณีทรูไอดีผู้ร่วมกิจกรรมผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล(Business sim) หรือนำไปผูกเป็น Business sim ในภายหลัง ทรูพอยท์จะโอนเข้าไปที่ทรูไอดีของนิติบุคคลนั้นๆ

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน และกดรับสิทธิ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น (จำนวน 25 ท่าน ต่อวัน)

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.

เงื่อนไข
1. ลูกค้าทรูจะต้องทำการล็อคอิน และลงทะเบียนทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. วิธีการร่วมกิจกรรม : รับชมรายการหาเรื่องกิน ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี และกดรับสิทธิ์ที่ Banner กิจกรรมบนหน้าจอรายการเท่านั้น
3. ผู้โชคดีกดรับสิทธิ์สำเร็จ 50 ทรูพอยท์ จำนวน 25 ท่าน ของแต่ละวันที่รายการออกอากาศ จะได้รับ 50 ทรูพอยท์ โดยทรูพอยท์จะเข้าบัญชีของผู้โชคดีที่ Login เข้าสู่ระบบทรูไอดีที่ทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับสิทธิ์สำเร็จ
4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการชมรายการที่กำหนด ในช่วงวันที่กำหนด และรับสิทธิ์สำเร็จในช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
8. จำกัด 50 ทรูพอยท์ จำนวน 25 ท่านต่อวัน รวม 1,250 ทรูพอยท์ ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
9. จำกัด 40,000 ทรูพอยท์ ตลอดทั้งกิจกรรม
10. บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น

ลูลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เพียงชมรายการหาเรื่องกิน และกดรับสิทธิ์ ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี เท่านั้น (จำนวน 10 ท่าน ต่อวัน)

ระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น.

เงื่อนไข
1. ลูกค้าทรูจะต้องทำการล็อคอิน และลงทะเบียนทรูไอดี ให้ถูกต้องครบถ้วน จึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. วิธีการร่วมกิจกรรม : รับชมรายการหาเรื่องกิน ทุกวันจันทร์ เวลา 12.00 – 13.00 น. ทางช่อง ไอดี สเตชั่น บนแอปพลิเคชัน ทรูไอดี และกดรับสิทธิ์ที่ Banner กิจกรรมบนหน้าจอรายการเท่านั้น
3. ผู้โชคดีกดรับสิทธิ์สำเร็จ 100 ทรูพอยท์ จำนวน 10 ท่าน ของแต่ละวันที่รายการออกอากาศ จะได้รับ 100 ทรูพอยท์ โดยทรูพอยท์จะเข้าบัญชีของผู้โชคดีที่ Login เข้าสู่ระบบทรูไอดีที่ทำการผูกหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้สินค้าและบริการของทรูเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการรับสิทธิ์สำเร็จ
4. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะการชมรายการที่กำหนด ในช่วงวันที่กำหนด และรับสิทธิ์สำเร็จในช่องทางที่กำหนดเท่านั้น
5. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7. จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
8. จำกัด 100 ทรูพอยท์ จำนวน 10 ท่านต่อวัน รวม 1,000 ทรูพอยท์ต่อวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
9. จำกัด 40,000 ทรูพอยท์ ตลอดทั้งกิจกรรม
10. บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัทฯ”) มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
12. เงื่อนไขในการรับสิทธิ์พิเศษนี้ อาจจะมีการถูกแปลไปเป็นภาษาอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการ รับสิทธิ์พิเศษฉบับภาษาไทยถือเป็นฉบับบที่สมบูรณ์ที่สุด

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูรับทรูพอยท์สูงสุด 1,750 คะแนน เมื่อเปิดบัญชีและซื้อขายหลักทรัพย์กับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์

ลูกค้าทรู รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อดังนี้
1. ลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพทย์ออนไลน์ และบัญชีได้รับการอนุมัติสำเร็จ รับทรูพอยท์ 200 คะแนน
2. มีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) 1 ครั้งในช่วงเวลาแคมเปญ รับทรูพอยท์ 50 คะแนน
3. สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

*เฉพาะลูกค้าทรูที่ยังไม่เคยมีการเปิดบัญชีกับ เอสบีไอ ไทยออนไลน์ (SBITO) เท่านั้น

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่าน
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ (เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น)
- สงวนสิทธิ์ในการรับคะแนนทรูพอย์เฉพาะลูกค้าสมัครใหม่ที่มีการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่่ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. - 31 ต.ค. 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าจะได้ ทรูพอยท์ 200 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติจากเอสบีไอ ไทยออนไลน์ และอีก 50 คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากส่งคำสั่งซื้อสำเร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ)
- ลูกค้าจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่น 0.075% สำหรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ โดยทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนนโดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้คะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

ลูกค้าทรูเดิมที่เปิดบัญชีกับเอสบีไอ ไทย ออนไลน์ ก่อน 1 มิ.ย. 63 สะสมยอดคำสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์ (แบบปกติ) ทุกๆ 50,000 บาท รับทรูพอยท์ 5 คะแนน

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูกดรรหัสรับสิทธิ์ และแจ้งรหัสแสดงตนในการรับคะแนนทรูพอยท์ที่
www.sbito.co.th/trueyou พร้อมกรอกรหัสที่ได้รับจาการรับสิทธิ์เพื่อแสดงตน
- ทุก 50,000 บาทของการซื้อขายหลักทรัพย์แบบปกติ ลูกค้าจะได้รับทรูพอยท์ 5 คะแนน โดยคะแนนที่ได้รับจะสะสมในระหว่างเดือน (ตัดยอดทุกสิ้นเดือน) จะได้รับคะแนนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ไม่จำกัดโควต้าการได้รับทรูพอยท์/ท่าน)
- สงวนสิทธิ์การรับทรูพอยท์สำหรับมูลค่าการซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อเดือนต่อคนเฉพาะบัญชีแคชบาลานซ์
- สงวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย - 31 ต.ค 2563 เท่านั้น
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูซื้อประกันสะสมทรัพย์ ออนไลน์ Easy E-save 10/4 จาก FWD รับสูงสุด 1,000 ทรูพอยท์

เพิ่มเติม
ซื้อ 50,000 บาทหรือต่ำกว่า/ปี รับ 500 ทรูพอยท์
ซื้อมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป/ปี รับ 1,000 ทรูพอยท์
เริ่ม 15 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63  

รายละเอียด
- ประกันสะสมทรัพย์ ออนไลน์ Easy E-save ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จากเอฟดับบลิวดีจ่ายเบี้ยฯ สั้น ลดหย่อนภาษีได้
- ซื้อออนไลน์ได้เองง่ายๆ ได้คุ้มกว่า การันตีเงินคืนสูง 6%
- จ่ายเบี้ยฯสั้นแค่ 4 ปี คุ้มครองชีวิตยาว 10 ปี
- มีเงินคืน 6% ของทุนประกันสิ้นปีที่ 1-9
- ครบ 10 ปี รับเงินคืน 280% ของทุนประกัน
- ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร
- เริ่มจ่ายเบี้ยฯเพียง 20,000 บาทต่อปี
- รับประกันตั้งแต่อายุ 20-60 ปี

เงื่อนไข
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ที่
https://bit.ly/2ZMX8wM
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- การชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
- ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- หากท่านยกเลิกกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาท่านจะได้รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ซึ่งน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ท่านชำระไปแล้ว
- มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่แสดงในตารางเป็นมูลค่า ณ สิ้นปี หลังหักเงินจ่ายคืน(สิ้นปีกรมธรรม์)ออกแล้ว
- ท่านสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์หรือเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นมูลค่าใช้เงินสำเร็จหรือแปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา หรือกู้เงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง



ใช้ได้ถึง: 31 Oct 2020

ลูกค้าทรูรับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อแพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone ราคาพิเศษ 2,790 บาท

แพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone ราคาพิเศษ 2,790 บาท (จากราคาปกติ 3,500 บาท) มีเฉพาะ วันพุธ และ วันเสาร์

เงื่อนไข
- ลูกค้าแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ และเลขบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิพิเศษ
- สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 082-951-8820 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://theluxeasia.com/
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม ทรูพอยท์ 200 คะแนน เมื่อซื้อแพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone ผ่านทาง โทร.082-951-8820 ระหว่าง 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชนที่ได้รับจากลูกค้าในขั้นตอนการจองเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับทรูพอยท์ ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- ลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมหากท่านยกเลิกการจอง ไม่ว่าเงื่อนไขการยกเลิกการจองจะระบุไว้เช่นไร
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ คือเป็นที่สิ้นสุด
- ลูกค้าต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ บริษัท เดอะ ลักซ์ เอเชีย จำกัด และ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมทรูพอยท์โปรแกรม
- ลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในขั้นตอนการจองให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน
- ระบบจะใส่คะแนนทรูพอยท์ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากวันที่ลูกค้าซื้อแพ็กเกจ Exclusive Join Trip For Everyone แล้ว
- สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

ใช้ได้ถึง: 30 Nov 2020

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันครบ 80 ลิตร และ 100 ลิตร

ลูกค้าทรู รับ TruePoint สูงสุด 100 คะแนน เมื่อเติมน้ำมันที่ปั๊มคาลเท็กซ์ ครบตามกำหนด  ดังนี้
- รับ TruePoint 50 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 80 - 99 ลิตร / ท่าน / เดือน
- รับ TruePoint 100 คะแนน เมื่อเติมครบตั้งแต่ 100 ลิตรขึ้นไป / ท่าน / เดือน 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์ ก่อนชำระเงิน
- ลูกค้าทรูแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรทรูการ์ดต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์เพื่อทำการสะสมคะแนน TruePoint ก่อนชำระเงินเท่านั้น 
- ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint สูงสุด 100 คะแนนต่อท่านต่อเดือน โดยจะได้คะแนน TruePoint ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
- คะแนน TruePoint ที่นำมาคำนวณคิดจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม 
- จำนวนลิตรสะสมเริ่มนับตั้งแต่ 00.01 น. ถึง 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ 
- เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ 
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น 
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ TruePoint กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีการประกาศให้ทราบไว้ที่ 
www.trueyou.co.th

ใช้ได้ถึง: 30 Nov 2020

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์

ลูกค้าทรู รับทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมัน ที่คาลเท็กซ์
- ลูกค้าทรูการ์ด รับทรูพอยท์ 2 คะแนน / ลิตร
- ลูกค้าทรูทั่วไป รับทรูพอยท์ 1 คะแนน / ลิตร

เงื่อนไข
- แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่คาลเท็กซ์ ก่อนชำระเงิน
- จำกัดการเติมน้ำมัน 1 ท่าน ไม่เกิน 60 ลิตร / การเติมน้ำมัน 1 ครั้ง และรวมไม่เกิน 400 ลิตร / ท่าน / เดือน (นับตั้งแต่ 00.01 - 24.00 น. จากวันแรกของเดือนจนถึงวันสุดท้ายของเดือนตามปฏิทิน)
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเติมน้ำมันขั้นต่ำจำนวน 1 ลิตร ขึ้นไป / ครั้ง 
- คะแนนทรูพอยท์ ที่ได้รับ คำนวณจากจำนวนลิตรน้ำมันที่เป็นจำนวนเต็มไม่รวมทศนิยม
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการเติมที่ยานพาหนะเท่านั้น ที่สถานีบริการคาลเท็กซ์ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
-  เฉพาะลูกค้าทรูที่มีสถานะ Active และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ทรูพอยท์ กรณีพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ และไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ร่วมกับ บัตรเติมน้ำมันคาลเท็กซ์ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้น ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด 
- ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ใช้ได้ถึง: 30 Nov 2020

ลูกค้าทรู รับ 1 ทรูพอยท์ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท เมื่อจองห้องพักที่ Booking.com

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทรู จองห้องพักผ่านลิงค์ที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์
2. กรอกหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน 

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับคะแนนทรูพอยท์ หากลูกค้ายังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- ในหน้าชำระเงินให้ใส่ชื่อผู้เข้าพัก อีเมล และหมายเลขบัตรประชาชน เพื่อทำการยืนยันสถานะลูกค้าทรูของท่าน
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 90 วันหลังจากวันที่ท่านลูกค้าเช็คเอาท์จากที่พักแล้ว
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองห้องพักในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วมเท่านั้น ซึ่งที่พักที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้จะแสดงโลโก้ของ TRUE
- ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Booking.com
- ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Booking.com ถือเป็นที่สิ้นสุด
- หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองห้องพัก โปรดเยี่ยมชมศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อกรอกข้อมูลขายรถ ผ่าน Website CARRO

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อกรอกข้อมูลขายรถ ผ่าน Website CARRO

เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / แคมเปญ
- จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชนที่ได้ใส่ไว้ในขั้นตอนหลังจากเข้าลงขายในเว็บไซต์ CARRO Thailand คลิก https://th.carro.co/sell-car/express ท่านไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีการเข้าลงขายและปิดการขายในเว็บไซต์ Carro Thailand
- สมาชิก TruePoint จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หลังจากมีการลงขายใน เว็บไซต์ Carro Thailand
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้า True ที่มีการซื้อ หรือขายจบผ่านช่องทางของ CARRO ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อรีวิวบริการ หรือแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ลงใน CARRO facebook

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อรีวิวบริการ หรือแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ลงใน CARRO facebook

**สำหรับผู้ที่เคยใช้บริการกับ CARRO เท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์และชื่อที่ได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Facebook Inbox ของ CARRO
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีรีวิวแอปพลิเคชั่น หรือบริการของ CARRO ผ่านทาง Facebook CARRO Thailand และแจ้งรายละเอียดชื่อ-สกุล, เบอร์ติดต่อ, Email
กับทางเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง Facebook Inbox ของ CARRO
- สมาชิก TruePoint รีวิวแอปพลิเคชั่น หรือบริการของ CARRO และแจ้งรายละเอียดชื่อ-สกุล, เบอร์ติดต่อ, Email กับทางเจ้าหน้าที่ผ่านทาง Facebook Inbox ของ CARRO ให้ครบถ้วน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าทรู ที่ รีวิวบริการ หรือแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ลงใน CARRO facebook ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนซื้อหรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก

ลูกค้าทรู รับ 50 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนซื้อหรือขายในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ครั้งแรก

**เฉพาะ ลูกค้า เอเจ้นท์, ดีลเลอร์ โหลดแอปได้ที่
http://onelink.to/va2hyz

เงื่อนไข
เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับดีลเลอร์ และเอเจ้นท์ :
- จำกัด 100 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่ www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์และชื่อที่กรอกลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale คลิก http://onelink.to/va2hyz
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนนเมื่อมีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ครั้งแรก
- สมาชิก TruePoint มีการลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ครั้งแรกและกรอกข้อมูลครบถ้วน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะลูกค้าทรูสำหรับเอเจ้นท์, ดีลเลอร์ ที่ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ครั้งแรก ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เมื่อเข้ามาประมูลซื้อรถยนต์ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ เมื่อเข้ามาประมูลซื้อรถยนต์ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale

***เฉพาะลูกค้าดีลเลอร์ที่เข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน

เงื่อนไข
- จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เเบอร์โทรศัพท์, ชื่อ และบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale
คลิก http://onelink.to/va2hyz
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนน เมื่อดีลเลอร์เข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale เป็นจำนวนติดต่อกัน 3 วัน
- สมาชิก TruePoint มีการเข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale เป็นจำนวนติดต่อกัน 3 วัน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะดีลเลอร์ ที่เข้ามาประมูลรถ 10 บิด ต่อวัน ในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale

ลูกค้าทรู รับ 100 ทรูพอยท์ สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale

**สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ ที่เคยเข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ไม่จำกัดจำนวนรถยนต์ในการโพสขายต่อวัน

เงื่อนไข
- จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดแคมเปญ
- ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 30 ก.ย. 63
- สิทธิพิเศษนี้ใช้ TrueID ในการรับ Point ถ้าท่านยังไม่มี True ID สามารถสมัครได้ที่
www.trueid.net/member
- การให้คะแนนจะให้ตามเลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์, ชื่อ และบัตรประชาชน ที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น CARRO Wholesale
คลิก http://onelink.to/va2hyz
- ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้
- สมาชิกต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้ควบคุม TruePoint โปรแกรม
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินใจของ CARRO ถือเป็นที่สิ้นสุด
- โปรแกรมนี้เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อเสนอหรือข้อตกลงระหว่าง ทรู ดิจิตอล จำกัด กับสมาชิก ซึ่งข้อเสนอและข้อตกลงเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ทรูดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์มจำกัด
- ลูกค้าที่เป็นสมาชิก TruePoint จะได้สิทธิ์การรับคะแนน เมื่อลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ไม่จำกัดจำนวนรถยนต์ในการโพสขายต่อวัน
- เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับคะแนน และทาง CARRO ถือว่าท่านยินยอมให้ส่งข้อมูล ของท่านให้ ทรู ดิจิตอล จำกัด เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับคะแนนสะสม TruePoint
- ระบบจะใส่คะแนน TruePoint ให้กับ TrueID ของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากสิ้นเดือนที่ทาง CARRO Thailand ตรวจสอบสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ
- โปรแกรมนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ CARRO และ TruePoint
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การใช้ส่วนลดในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น หรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
- กรณีมีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด สิ้นสุด และเป็นที่ยุติ
- โปรโมชั่นนี้เฉพาะเอเจ้นท์ สำหรับลูกค้าเอเจ้นท์ เข้ามาโพสขายรถในแอปพลิเคชัน CARRO Wholesale ระยะเวลาติดต่อกัน 5 วัน ไม่จำกัดจำนวนรถยนต์ในการโพสขายต่อวัน ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 30 Sep 2020

ใช้ ซีพี เซอร์ไพรส์ 90 คะแนน แลกรับ 30 ทรูพอยท์

วิธีการรับสิทธิ์
1. ลูกค้าทำการลงทะเบียนใน CP Surprise Application
2. ทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม

*ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง CP Surprise Application เท่านั้น

เงื่อนไข

- จำกัด 5,000 สิทธิ์ / เดือน
- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนซีพี เซอร์ไพรส์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน CP Surprise Application และทำการผูกบัญชี TrueID เพื่อเปลี่ยนทำการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมระหว่างซีพี เซอร์ไพรส์และทรูพอยท์ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้ T rewards แลกคะแนน TruePoint

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ใช้คะแนน T rewards แลกเป็น คะแนน TruePoint
อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 T rewards แลกได้ 100 Truepoint

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TRUE Point
2. แจ้งหมาย Thai ID ของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TRUE และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 1-3 วันทำการ
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสม T Rewards ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center เรียบร้อย
- จำกัดสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint 1 ครั้งต่อสมาชิกบัตรตลอดโครงการ และสิทธิ์ในการโอนคะแนนเพื่อรับโบนัส TruePoint มีจำนวนจำกัด

วิธีแลกคะแนน
1. ลูกค้า โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
2. แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมของ T-Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน แลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน
3. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 15,000 สิทธิ์/แคมเปญ
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ถือบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทย เฉพาะบัตรหลักที่มีคะแนนในบัตรเท่านั้น
- กำหนดอัตราการแลกคะแนน 1,000 T-Rewards มีมูลค่าเท่ากับ 100 TRUE Points
- การแลกคะแนนสะสม T-Rewards มาเป็นคะแนนสะสม TruePoint กำหนด ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และกำหนดให้ปรับอัตราการแลกเพิ่มขึ้นในอัตราแลกได้ทุก 1,000 คะแนน เช่น 1,000 คะแนน, 2,000 คะแนน, 3,000 คะแนน ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม T-Rewards สมาชิกบัตรฯ จะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอ
- คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- ธนาคารฯ มีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าสมาชิกบัตรฯ ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
- ธนาคารฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในบริการของ การใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242
- ลูกค้าสามารถแลกคะแนนและสอบถามรายละเอียดการโอนคะแนน T-Rewards เป็นคะแนน TruePoint โทร. 1770 กด 0 กด 2 กด 2
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการ หลังจากแจ้งความประสงค์ขอโอนคะแนนผ่าน Call Center
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจากคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก

ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจาก คะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 เท่านั้น

- ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้าโทรไปยัง 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
- 30,000 สิทธิ์/แคมเปญ (10,000 สิทธิ์/เดือน)
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- กิจกรรม “รับโบนัส เมื่อโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็น TruePoint เป็นครั้งแรก” ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“TrueYou”)
- เมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แล้ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับนี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆซึ่งกำหนดขึ้นโดยผู้จัด (หากมีอยู่) รวมไปถึงคำตัดสินของผู้จัดในทุกประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
- กิจกรรมนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะมีสิทธิ์รับคะแนนโบนัส TruePoint ได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะในการทำธุรกรรมครั้งแรกของการโอนคะแนนจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ไปเป็น TruePoint ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เท่านั้น
- คะแนน TruePoint จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิก TrueID ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการร้องขอโอนคะแนนหรือรับคะแนน คำร้องขอโอนคะแนนและรับคะแนนไม่สามารถเพิกถอนได้
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมและผู้เข้าร่วม ณ เวลาใด ๆ ก็ตามผู้เข้าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้จัดเมื่อได้รับการร้องขอ
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ / หรือ ทดแทนรางวัล TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
- TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ และถือว่าเป็นแพ็คเกจรางวัลชุดเดียวกัน และการใช้คะแนน TruePoint ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก TrueYou
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรม โดยทำการแจ้ง และ / หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับโดยผู้จัด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากผู้จัด ต่อความเสียหาย และ / หรือความสูญเสียใด ๆ ที่ได้รับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรม
- ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาดล่าช้าเสียหาย ระบบช้า ระบบล่ม ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย การแก้ไขดัดแปลง การลบ การทำลาย การโจรกรรม หรือการถูกทำลายโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรูใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนสะสม บัวหลวง Thank You Rewards แลกคะแนนสะสม TruePoint

อัตราการแลกคะแนน ทุก 1,000 คะแนนบัวหลวง Thank You Rewards แลกได้ 100 TruePoint

วิธีแลกคะแนน
- ลูกค้า โทร. 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center ธนาคารกรุงเทพ เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
- แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าที่ใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
- ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

เงื่อนไข
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
- อัตรานี้ใช้กับการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 30 เมษายน 2564 เท่านั้น หรือจนกว่าจะเปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาของโครงการ)
- ไม่จำกัดจำนวนการแลก / หมายเลขบัตรประชาชน / ระยะเวลาของโครงการ
- TruePoint จะถูกโอนเข้าบัญชีทรูไอดีของลูกค้าภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
- คะแนน TruePoint ที่แลกแล้วไม่สามารถ เปลี่ยน/โอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- เมื่อทำรายการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็นคะแนน TruePoint แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง, ยกเลิก หรือแลกกลับคืนเป็นคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ และ บริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
- เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กำหนด
- หากพบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิพิเศษจากคะแนนสะสม TruePoint ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทรู โทร. 1242

ใช้ได้ถึง: 30 Apr 2021

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 100 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 25 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 200 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 50 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020

ลูกค้าทรู ที่ลงทะเบียนสมาชิก PCGPoint ใช้ 400 PCGPoint (พีซีจี พอยท์) แลกรับ 100 TruePoint (ทรูพอยท์)

**ลูกค้าสามารถแลกผ่านช่องทาง www.pcgshoponline.com เท่านั้น

เงื่อนไข

- ผู้มีสิทธิ์ในการแลกคะแนนต้องเป็นลูกค้าทรูที่มีคะแนนพีซีจี พอยท์ และต้องสมัครทรูไอดีก่อนทำการแลกคะแนน
- ลูกค้าต้องทำการ log in ใน www.pcgshoponline.com และกรอกหมายเลขทรูมูฟเอชที่เป็นบัญชี TrueID เพื่อทำรายการแลกคะแนนมายังทรูพอยท์ ภายในระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์การแลกคะแนน จากการกระทำใดๆ ก็ตาม อันมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นพฤติกรรม และ/หรือกิจกรรม ฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโปรโมชั่นนี้หรือต่อบริษัท
- คะแนนสะสมที่แลกสำเร็จแล้ว ไม่สามารถยกเลิก แลกเปลื่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020