It’s Summer Fun! แลนด์มาร์กความมันส์ ลดสูงสุด 50%

It’s Summer Fun! แลนด์มาร์กความมันส์ ลดสูงสุด 50%
สนุกท้าซัมเมอร์พบโปรสุดซ่า สวนน้ำ สวนสนุก และกิจกรรมท้าวันหยุด ทรูคัดให้

It’s Summer Fun! แลนด์มาร์กความมันส์ ลดสูงสุด 50%
สนุกท้าซัมเมอร์พบโปรสุดซ่า สวนน้ำ สวนสนุก และกิจกรรมท้าวันหยุด ทรูคัดให้

โปรสุดซ่า สวนน้ำ สวนสนุก และกิจกรรมท้าวันหยุด ทรูคัดให้

มาย ดีเอ็นเอ

MyDNA ชวนคุณค้นหาศักยภาพที่แท้จริง ผ่านลายนิ้วมือ การตรวจสอบและวิเคราะห์ลายนิ้วมือนับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน เพราะลายนิ้วมือมีการพัฒนาพร้อมกับเซลล์สมอง จึงเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการทั้งหมดของความเป็นตัวตน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต นอกจากใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ส่วนบุคคลแล้วยังสามารถบ่งชี้ ศักยภาพเฉพาะตน และพรสวรรค์อีกด้วย การวิเคราะห์ลายนิ้วมือแบบ My DNA เหมาะกับใคร เหมาะกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคต

มาย ดีเอ็นเอ

MyDNA ชวนคุณค้นหาศักยภาพที่แท้จริง ผ่านลายนิ้วมือ การตรวจสอบและวิเคราะห์ลายนิ้วมือนับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถชี้วัดศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน เพราะลายนิ้วมือมีการพัฒนาพร้อมกับเซลล์สมอง จึงเปรียบเสมือนศูนย์บัญชาการทั้งหมดของความเป็นตัวตน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต นอกจากใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ส่วนบุคคลแล้วยังสามารถบ่งชี้ ศักยภาพเฉพาะตน และพรสวรรค์อีกด้วย การวิเคราะห์ลายนิ้วมือแบบ My DNA เหมาะกับใคร เหมาะกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลาน อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ ความสามารถที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อการประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคต