สุดคุ้มกับทรูพอยท์

สิทธิพิเศษสุดคุ้ม ใช้ไม่เกิน 60 ทรูพอยท์

สิทธิพิเศษสุดคุ้ม ใช้ไม่เกิน 60 ทรูพอยท์

อิ่มฟิน เริ่มต้น 16 ทรูพอยท์

ช้อป เริ่มต้น 5 ทรูพอยท์

เพลิน เริ่มต้น 9 ทรูพอยท์