ดีลพิเศษสุขได้ทุกวัน เฉพาะลูกค้าทรูเรด

ดีลพิเศษ สุขได้ทุกวัน

เฉพาะลูกค้าทรูเรด รับสิทธิ์ได้ทุกวัน

ดีลพิเศษ สุขได้ทุกวัน

เฉพาะลูกค้าทรูเรด รับสิทธิ์ได้ทุกวัน

ดีลพิเศษสุขได้ทุกวัน เฉพาะลูกค้าทรูเรด รับสิทธิ์ได้ทุกวัน

Zwift Thailand : ลูกค้าทรูเรด ลด On top 10% Zwift Runpod เหลือเพียง 1,435.- (ปกติ1,595.-) ที่ https://bit.ly/3hAZrco

ประหยัด ฿160

ที่ สวิฟท์ ไทยแลนด์

ลูกค้าทรูเรด ลด On top 10% Zwift Runpod เหลือเพียง 1,435.- (ปกติ1,595.-)

เงื่อนไข
1. ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ที่
https://bit.ly/3hAZrco
2. ขอสงวนสิทธิ์การ Capture รูปภาพเพื่อรับสิทธิ์
3. ลูกค้าทรูเรด สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
4. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 63 - 31 ธันวาคม 63 โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 เป็นต้นสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
5. จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรประชาชน/ เดือน
6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

Free Unlimited Data 2 Days : ลูกค้าทรูเรด ใช้ 2 ทรูพอยท์ แลกรับ Free Unlimited Data สำหรับเล่นเกม RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters 48 ชั่วโมง

ประหยัด ฿18

ที่ ทรูมูฟเอช

ลูกค้าทรูเรด ใช้ 2 ทรูพอยท์ แลก Free Unlimited Data สำหรับเล่นเกม RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters 48 ชั่วโมง

เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนหรือในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
2. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
3. ผู้ใช้บริการที่ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. สามารถใช้บริการ Free Unlimited Data เฉพาะการเล่นสิทธิในการเล่นเกมส์ RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าบริการ นาน 48 ชั่วโมง ได้ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ RoV
5. การสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน : แพ็กเกจแบบ 48 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานครบ 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการแลกรับสิทธิ์ใหม่ในสัปดาห์ถัดไป
6. ความเร็วในการให้บริการ 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปกรณ์ที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
7. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยหากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
7.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
7.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
8. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ลูกค้าทรูแบล็ค สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
• ลูกค้าทรูเรด สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
• ลูกค้าทรูบลู สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 เป็นต้นไปสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
9. จำกัดสิทธิ์แลก 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ต่อสัปดาห์
10. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
11. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ TrueID Application และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่
www.truemove-h.com/apn หรือโทร 1242

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

Newton Running Thailand : ลูกค้าทรูเรด รับส่วนลดเพิ่ม 10 % จากโปรโมชั่นหน้าร้าน จำนวนจำกัด! ที่ https://bit.ly/2YpJiz6

ประหยัด ฿450

ที่ นิวตั้น รันนิ่ง ไทยแลนด์

ลูกค้าทรูเรด ลด On top 10 % จากโปรโมชั่นหน้าร้าน จำนวนจำกัด!!
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่
https://bit.ly/2YpJiz6

รายการสินค้าที่ร่วมรายการ
1. รุ่น POP 1 Gravity 9 ปี 20 ปกติ 4,520.- เหลือ 4,068.-
2. รุ่น POP 1 Motion 9 ปี 20 ปกติ 4,520.-เหลือ 4,068.-
3. รุ่น POP 1 Distance , Distance S 9 ปี 20 ปกติ 4,320.- เหลือ 3,888.-
4. รุ่น Elite 2020 ปี 20 ปกติ 5,650.- เหลือ 5,085.-
5. รุ่น POP 2 VI Fate A/B,Kismet ปี 20 ปกติ 4,650.- เหลือ 4,185.-
6. รุ่น AW 8 ปี 19 ปกติ 3,590.- เหลือ 3,231
7. รุ่น Elite 2019 ปกติ3,420.- เหลือ 3,078.-
8. รุ่น Boco 2019 ปกติ 2,950.- เหลือ 2,655.-
9. รุ่น POP 3 (Chicago,Kona,NYC) ปี 19 ปกติ 2,450.- เหลือ 2,205.-
10. รุ่น Gravity 8 A/B ปี 19 ปกติ 3,590.- เหลือ 3,231.-
11. รุ่น Motion 8 A/B ปี 19 ปกติ 3,590 .- เหลือ 3,231.-
12. รุ่น Distance , Distance S 8 A/B ปี 19 ปกติ 3,420.- เหลือ3,078.-
13. รุ่น POP 2 V Fate A/B,Kismet ปี 19 ปกติ 2,850.- เหลือ 2,565.-

เงื่อนไข
1. ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ที่ Wemall
2. ลูกค้าสามารถแจ้งรหัสที่กดรับสิทธิ์ส่วนลดเมนูต่อเจ้าหน้าที่หน้าร้านก่อนซื้อสินค้า
3. ขอสงวนสิทธิ์การ Capture รูปภาพเพื่อรับสิทธิ์
4. ลูกค้าทรูเรด สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
5. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 เป็นต้นไป สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
6. จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรประชาชน/ เดือน
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

Zwift Thailand : ลูกค้าทรูเรด ลด On top 10% Zwift Runpod เหลือเพียง 1,435.- (ปกติ1,595.-) ที่ https://bit.ly/3hAZrco

ประหยัด ฿160

ที่ สวิฟท์ ไทยแลนด์

ลูกค้าทรูเรด ลด On top 10% Zwift Runpod เหลือเพียง 1,435.- (ปกติ1,595.-)

เงื่อนไข
1. ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ที่
https://bit.ly/3hAZrco
2. ขอสงวนสิทธิ์การ Capture รูปภาพเพื่อรับสิทธิ์
3. ลูกค้าทรูเรด สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
4. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 63 - 31 ธันวาคม 63 โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 เป็นต้นสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
5. จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรประชาชน/ เดือน
6. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
7. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

Free Unlimited Data 2 Days : ลูกค้าทรูเรด ใช้ 2 ทรูพอยท์ แลกรับ Free Unlimited Data สำหรับเล่นเกม RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters 48 ชั่วโมง

ประหยัด ฿18

ที่ ทรูมูฟเอช

ลูกค้าทรูเรด ใช้ 2 ทรูพอยท์ แลก Free Unlimited Data สำหรับเล่นเกม RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters 48 ชั่วโมง

เงื่อนไข
1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนหรือในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
2. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
3. ผู้ใช้บริการที่ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
4. สามารถใช้บริการ Free Unlimited Data เฉพาะการเล่นสิทธิในการเล่นเกมส์ RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าบริการ นาน 48 ชั่วโมง ได้ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ RoV
5. การสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน : แพ็กเกจแบบ 48 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานครบ 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการแลกรับสิทธิ์ใหม่ในสัปดาห์ถัดไป
6. ความเร็วในการให้บริการ 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปกรณ์ที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G
7. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยหากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
7.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
7.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
8. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น. เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ลูกค้าทรูแบล็ค สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
• ลูกค้าทรูเรด สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
• ลูกค้าทรูบลู สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 เป็นต้นไปสามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
9. จำกัดสิทธิ์แลก 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ต่อสัปดาห์
10. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
11. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ TrueID Application และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่
www.truemove-h.com/apn หรือโทร 1242

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021

Newton Running Thailand : ลูกค้าทรูเรด รับส่วนลดเพิ่ม 10 % จากโปรโมชั่นหน้าร้าน จำนวนจำกัด! ที่ https://bit.ly/2YpJiz6

ประหยัด ฿450

ที่ นิวตั้น รันนิ่ง ไทยแลนด์

ลูกค้าทรูเรด ลด On top 10 % จากโปรโมชั่นหน้าร้าน จำนวนจำกัด!!
สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่
https://bit.ly/2YpJiz6

รายการสินค้าที่ร่วมรายการ
1. รุ่น POP 1 Gravity 9 ปี 20 ปกติ 4,520.- เหลือ 4,068.-
2. รุ่น POP 1 Motion 9 ปี 20 ปกติ 4,520.-เหลือ 4,068.-
3. รุ่น POP 1 Distance , Distance S 9 ปี 20 ปกติ 4,320.- เหลือ 3,888.-
4. รุ่น Elite 2020 ปี 20 ปกติ 5,650.- เหลือ 5,085.-
5. รุ่น POP 2 VI Fate A/B,Kismet ปี 20 ปกติ 4,650.- เหลือ 4,185.-
6. รุ่น AW 8 ปี 19 ปกติ 3,590.- เหลือ 3,231
7. รุ่น Elite 2019 ปกติ3,420.- เหลือ 3,078.-
8. รุ่น Boco 2019 ปกติ 2,950.- เหลือ 2,655.-
9. รุ่น POP 3 (Chicago,Kona,NYC) ปี 19 ปกติ 2,450.- เหลือ 2,205.-
10. รุ่น Gravity 8 A/B ปี 19 ปกติ 3,590.- เหลือ 3,231.-
11. รุ่น Motion 8 A/B ปี 19 ปกติ 3,590 .- เหลือ 3,231.-
12. รุ่น Distance , Distance S 8 A/B ปี 19 ปกติ 3,420.- เหลือ3,078.-
13. รุ่น POP 2 V Fate A/B,Kismet ปี 19 ปกติ 2,850.- เหลือ 2,565.-

เงื่อนไข
1. ลูกค้าสามารถใช้รหัสส่วนลดได้ที่ Wemall
2. ลูกค้าสามารถแจ้งรหัสที่กดรับสิทธิ์ส่วนลดเมนูต่อเจ้าหน้าที่หน้าร้านก่อนซื้อสินค้า
3. ขอสงวนสิทธิ์การ Capture รูปภาพเพื่อรับสิทธิ์
4. ลูกค้าทรูเรด สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
5. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563 โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 63 เป็นต้นไป สามารถกดรับสิทธิ์ได้ทุกวัน
6. จำกัด 1 สิทธิ์/ หมายเลขบัตรประชาชน/ เดือน
7. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด

 

ใช้ได้ถึง: 31 Jan 2021