ทรูคอฟฟี

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% เครื่องดื่มโบราณ

ลูกค้าทรู
รายละเอียด

ลูกค้าทรูเรด ลด 20% เครื่องดื่มประเภทร้อน เย็น หรือปั่น

ลูกค้าทรูเรด
รายละเอียด

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 50% เมนูเครื่องดื่ม

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์