ทรูคอฟฟี่

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 9 คะแนน แลกซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว ในราคา 45 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูใช้ทรูพอยท์ 29 คะแนน แลกซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการ 1 แก้ว ในราคา 45 บาท

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 30% เครื่องดื่มประเภทร้อน เย็น หรือปั่น

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ลด 20% เครื่องดื่มประเภทร้อน เย็น หรือปั่น

ลูกค้าทรูเรด
รายละเอียด